Hösten
Kursnamn Edistä aivoterveyttä tukemalla terveyden lukutaitoa (YAMK)
Kursdatum 16.09.2024 - 30.11.2024
Yrkeshögskolan Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Merja Hoffrén-Mikkola ja Katri Turunen
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå Högre YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 05.08.2024 - 06.09.2024
Kursförverkligande
Anmälningsinformation

Edistä aivoterveyttä tukemalla terveyden lukutaitoa (YAMK)

16.09.2024 - 30.11.2024

Beskrivning

  • Opintojaksolla perehdytään terveyden lukutaidon käsitteeseen ja terveyden lukutaitoa määrittäviin tekijöihin yksilö- ja organisaatiotasolla.
  • Opintojaksolla tarkastellaan terveyden lukutaitoa erityisesti aivoterveyden edistämisen näkökulmasta.
  • Perehdytään uusimpaan aivoterveyttä koskevaan tutkimusnäyttöön.
  • Opintojaksolla harjoitellaan arvioimaan aivoterveyteen liittyvän informaation ymmärrettävyyttä, luotettavuutta ja käytettävyyttä.
  • Lisäksi perehdytään siihen millaisilla menetelmillä aivoterveyteen liittyvän informaation ymmärtämistä ja käyttöönottoa sekä aivoterveyttä edistäviä käyttäytymisen muutosprosesseja voidaan tukea elintapaohjauksella.
  • Opintojaksolla tarkastellaan aivoterveyttä edistävän ja muistiystävällisen toiminnan hyödyntämistä asiakaslähtöisten palvelujen suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä.
  • Opintojakso sisältää verkossa olevan materiaalin, itsenäistä aikaan ja paikkaan sitomatonta opiskelua, oppimistehtäviä sekä verkkokeskustelua.

Förkunskapskrav

Opintojakso on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan amk-tutkinnon omaaville yamk-opiskelijoille.

Bedömningskriterier

Hyväksytty/Hylätty. Opintojaksoon kuuluvia oppimistehtäviä pyydetään täydentämään, mikäli ne eivät täytä kullekin tehtävälle asetettuja hyväksytyn kriteerejä.

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso suoritetaan täysin aikaan -ja paikkaan sitomattomana verkko-opiskeluna. Opintojaksolla on nauhoitettuja verkkoluentoja, itsenäistä verkkomateriaalin opiskelua, verkkokeskustelua muiden opintojakson osallistujien kanssa sekä itsenäistä oppimistehtävien tekemistä.

Info

Verkko-opiskelun mahdollistavat laitteistot

Anmälningsinformation

Ilmoittautuminen avautuu 5.8.2024 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville yamk tutkinto-opiskelijoille, avoimen yamk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille.

Mikäli oma korkeakoulusi on mukana korkeakoulujen ristiinopiskelupalvelussa (RIPA), ilmoittaudu opintojaksolle oman korkeakoulusi Pepin/Pakin kautta. Mikäli oma korkeakoulusi ei ole vielä mukana korkeakoulujen ristiinopiskelupalvelussa, voit ilmoittautua erillisellä lomakkeella. Lomake löytyy tämän sivun yläosasta.