Hösten
Kursnamn Eettinen toimintamalli sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristössä
Kursdatum 30.08.2021 - 17.12.2021
Yrkeshögskolan Hämeen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 2 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Päivi Sanerma
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 18.08.2021 - 30.11.2021
Kursförverkligande
Anmälning
Anmälningsinformation

Eettinen toimintamalli sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristössä

30.08.2021 - 17.12.2021

Beskrivning

Eettinen toimintamalli tarjoaa viitekehyksen eettiselle toiminnalle ja päätöksenteolle huomioiden uudistuvan digitalisoituvan sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristön. Osallistumalla opintojaksoon, saat itsellesi kokonaiskuvan eettisestä toimintamallista viitekehyksenä sekä sen käytöstä ja soveltamisesta erilaisissa käytännöllisissä yhteyksissä.

 1. Eettisen toimintamallin kokonaisuus
 2. Eettisen toiminnan reflektiivinen prosessi
 3. Eettistä toimintaa ohjaavat ja edistävät tekijät
 4. Eettisen toiminnan digitalisoituva toimintaympäristö
 5. Eettisen toiminnan tulevaisuuteen liittyvät skenaariot
 6. Oman osaamisen arviointi ja osaamisen näyttö

Opinnot suoritetaan itsenäisesti verkko-opintoina. Suorituksen järjestys moocin sisällä on osittain määritelty.

Moocin suoritettuasi

 • Tunnistat eettisen toimintamallin osa-alueet ja kokonaisuuden
 • Ymmärrät eettisen toiminnan merkityksen ja siihen vaikuttavia tekijöitä digitalisoituvassa toimintaympäristössä
 • Ymmärrät ja olet saanut käsityksen millä tavoin eettinen toimintamalli voi tukea eettisten dilemmojen ratkaisussa

Förkunskapskrav

Opintojakso on tarkoitettu kaikille sotea-alan toimintaympäristössä toimiville ja sitä opiskeleville.

Bedömningskriterier

Opinnot arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

Hyväksytty suoritus edellyttää, että opiskelija on opiskellut oppimateriaalit ja tehnyt kaikki palautettavat tehtävät, sekä tehnyt testit hyväksytysti. Opintojakson lopussa suoritetaan osaamisen varmistava osaamistesti,  jonka läpäiseminen vaaditaan hyväksyttyyn suoritukseen

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso toteutetaan Hamkin moodle alustalle. Opetus toteutuu ajasta ja paikasta riippumattomina MOOC opintoina sillä ajanjaksolla kun opintokokonaisuus on auki.

Kokonaisuudessa suoritetaan ensin hyväksytysti osio 1. Tämän suorituksen jälkeen voi edetä kokonaisuuden loppuun ja suorittaa tietotestin hyväksytysti ja saada suorituksen.

Info

Kaikki toteutukselle ilmoittautuneet mahtuvat mukaan toteutukseen.

Mer information

 • Kysy lisätietoja ilmoittautumisesta, hyväksymisestä opintojaksolle, käyttäjätunnuksista ja arvosanoista opiskelijapalvelut@hamk.fi
 • Opettaja vastaa vain opintojakson sisältöä koskeviin kysymyksiin.
 • Suosittelemme ensisijaisesti HAMK-tunnusten rekisteröintiä ja käyttöä opintojaksolla, koska vain tällöin voimme taata kaikkien e-aineistojen saatavuuden opinnon aikana.  Opintojaksopalautteen antamiseen toteutuksen päätyttyä tarvitaan myös HAMKin käyttäjätunnus.

Anmälningsinformation

 • Opintojaksolle voi ilmoittautua 30.9. saakka.
 • Tutustu toteutussuunnitelmaan ennen ilmoittautumista.
 • Kirjoita lomakkeelle henkilötunnuksesi oikeassa muodossa! Puutteellisesti ilmoitettu hetu voi estää pääsysi opintojaksolle. Et myöskään voi siirtää suoritusmerkintää Purosta kotikorkeakouluun ilman hetua.
 • Huomaa, että saat hyväksymistiedon sähköpostitse vasta opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.
 • Laita itsellesi muistiin mille opintojaksoille olet ilmoittautunut.
 • Ilmoittautuminen on sitova. Jos joudut perumaan ilmoittautumisen, lähetä sähköpostia opiskelijapalvelut@hamk.fi, niin vapautat paikan toiselle opiskelijalle
 • Saat sähköpostiviestin, kun sinut on hyväksytty ja  sinulle on luotu tunnus HAMKin tietojärjestelmiin. Suosittelemme ensisijaisesti HAMK-tunnusten rekisteröintiä.