Hösten
Kursnamn Eettinen toimintamalli sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristössä
Kursdatum 29.08.2022 - 31.12.2022
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 2 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Päivi Sihvo
Email
För öppna YH studenter Avgiftsfri
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 30.11.2022
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Eettinen toimintamalli sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristössä

29.08.2022 - 31.12.2022

Beskrivning

Osaamistavoitteet

  • Tunnistat eettisen toimintamallin osa-alueet ja kokonaisuuden
  • Ymmärrät eettisen toiminnan merkityksen ja siihen vaikuttavia tekijöitä digitalisoituvassa toimintaympäristössä
  • Ymmärrät ja olet saanut käsityksen millä tavoin eettinen toimintamalli voi tukea eettisten dilemmojen ratkaisussa

Sisältö

Tervetuloa opiskelemaan sosiaali- ja terveysalan etiikkaa! Koulutus on tarkoitettu kaikille sotea-alan toimintaympäristössä toimiville ja sitä opiskeleville.

Eettinen toimintamalli tarjoaa viitekehyksen eettiselle toiminnalle ja päätöksenteolle huomioiden uudistuvan digitalisoituvan sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristön. Osallistumalla opintojaksoon, saat itsellesi kokonaiskuvan eettisestä toimintamallista viitekehyksenä sekä sen käytöstä ja soveltamisesta erilaisissa käytännöllisissä yhteyksissä.

  1. Eettisen toimintamallin kokonaisuus
  2. Eettisen toiminnan reflektiivinen prosessi
  3. Eettistä toimintaa ohjaavat ja edistävät tekijät
  4. Eettisen toiminnan digitalisoituva toimintaympäristö
  5. Eettisen toiminnan tulevaisuuteen liittyvät skenaariot
  6. Oman osaamisen arviointi ja osaamisen näyttö

Bedömningskriterier

Arviointi Hyväksytty / Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Info

Opinnot suoritetaan itsenäisesti verkko-opintoina. Suosittelemme etenemään opinnoissasi osioiden numerojärjestyksestä oppimisesi rakentumisen varmistamiseksi. Suoritettuasi osion 1 hyväksytysti, voit edetä osioihin 2-5. Tämän jälkeen saavut osioon oman osaamisesi arviointi ja osaamisen näyttö.

Ajankäyttösuositus työskentelyssäsi opintokokonaisuuden parissa on 27 tuntia/ opintopiste eli yhteensä 54 tuntia.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.