Sommaren
Kursnamn Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö
Kursdatum 29.05.2023 - 31.07.2023
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Terhi Hagman
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 14.05.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö

29.05.2023 - 31.07.2023

Beskrivning

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • Laajentaa ja syventää tietojaan mielenterveys- ja päihdeongelmiin vaikuttavista tekijöistä
  • Tuntee ehkäisevän työn muodot ja suositukset
  • Tietää puheeksioton periaatteita

Sisältö

  • Mielenterveys ja siihen vaikuttavat yhteiskunnalliset ja kulttuuriset tekijät
  • Päihdeongelman syntyyn vaikuttavat tekijät
  • Ehkäisevän työn lähtökohdat, muodot ja suositukset
  • Kunnan vastuut ja velvollisuudet ja lainsäädäntö
  • Mielenterveys- ja päihdeongelmien puheeksiottaminen

Bedömningskriterier

Arviointiperusteet

Hyväksytty – Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan. Itsenäinen opiskelu 135 t, sisältää verkkotentin.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.