Våren
Kursnamn Elintarvikeviennin lainsäädäntö ja sopimukset
Kursdatum 13.03.2023 - 28.04.2023
Yrkeshögskolan Lapin ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Business HUB
Lärare Tia Lämsä
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Elintarvikeviennin lainsäädäntö ja sopimukset

13.03.2023 - 28.04.2023

Beskrivning

Verkko-opinnot.

Opiskelija osaa: – hakea tietoa elintarvikkeisiin liittyvästä lainsäädännöstä sekä rajoituksista ja vaatimuksista eri maissa – selvittää elintarvikevientiin liittyvät vientivaatimukset (mm. vientiasiakirjat, tullinimikkeet ja vientikaupan arvonlisäverotuksen) – tunnistaa vientiprosessiin liittyvät vastuut – hahmottaa kansainvälisissä kauppasopimuksissa sovittavat asiat ja sopimuksiin liittyvät riskit – hahmottaa kansainvälisiin kuljetuksiin liittyvät erityispiirteet.

Elintarvikealan – lainsäädäntö, rajoitukset ja vaatimukset – viennin vaatimukset – vientiprosessin vastuut – kansainväliset kauppasopimukset ja kuljetusten erityispiirteet.

Bedömningskriterier

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1-2):

Opiskelija osaa:

– selostaa elintarvikkeisiin liittyvästä lainsäädännöstä sekä rajoituksista ja vaatimuksista eri maissa – selvittää elintarvikevientiin liittyviä vientivaatimuksia (mm. vientiasiakirjat, tullinimikkeet ja vientikaupan arvonlisäverotuksen) – tunnistaa vientiprosessiin liittyviä vastuita – tunnistaa kansainvälisissä kauppasopimuksissa sovittia asioita ja sopimuksiin liittyviä riskejä – hahmottaa kansainvälisiin kuljetuksiin liittyviä erityispiirteitä.

Hyvä (3-4):

Opiskelija osaa: – hakea tietoa elintarvikkeisiin liittyvästä lainsäädännöstä sekä rajoituksista ja vaatimuksista eri maissa – selvittää elintarvikevientiin liittyvät vientivaatimukset (mm. vientiasiakirjat, tullinimikkeet ja vientikaupan arvonlisäverotuksen) – tunnistaa vientiprosessiin liittyvät vastuut – hahmottaa kansainvälisissä kauppasopimuksissa sovittavat asiat ja sopimuksiin liittyvät riskit – hahmottaa kansainvälisiin kuljetuksiin liittyvät erityispiirteet. Kiitettävä (5): Opiskelija osaa: – hakea tietoa ja soveltaa lähteitä elintarvikkeisiin liittyvästä lainsäädännöstä sekä rajoituksista ja vaatimuksista eri maissa – selvittää elintarvikevientiin liittyvät vientivaatimukset (mm. vientiasiakirjat, tullinimikkeet ja vientikaupan arvonlisäverotuksen) – tunnistaa vientiprosessiin liittyvät kokonaisvastuut – hahmottaa kansainvälisissä kauppasopimuksissa sovittavat asiat ja sopimuksiin liittyvät riskit – hahmottaa kansainvälisiin kuljetuksiin liittyvät erityispiirteet ja niiden vaikutuksen elintarvikealaan.

Arbetsformer och schemaläggning

Verkko-opinnot Opetus toteutetaan verkossa, luennot tallennetaan ja ovat saatavissa verkkoympäristössä. Tehtävät palautetaan verkossa annettuihin määräpäiviin mennessä

Luennot Moodlessa jaettava materiaali Ilmoitettava kirjallisuus ja verkosta löytyvä materiaali

Opintojaksolta ei ole erillistä tenttiä. Arvioidaan palautettavien oppimistehtävien avulla.

Anmälningsinformation

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline-opintoihin.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​

Lisätietoja: campusonline@lapinamk.fi