Hösten
Kursnamn Elintarvikkeiden ja ruokapalveluiden turvallisuus
Kursdatum 26.09.2022 - 28.11.2022
Yrkeshögskolan Laurea-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Turism och kosthåll HUB
Lärare Mervi Niemelä
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 11.09.2022
Kursförverkligande
Anmälning

Elintarvikkeiden ja ruokapalveluiden turvallisuus

26.09.2022 - 28.11.2022

Beskrivning

Opiskelija osaa

 • soveltaa elintarvikkeiden ja ruokapalvelujen turvallisuutta ohjaavaa lainsäädäntöä
 • kuvata elintarvikeketjun mikrobiologisten, kemiallisten ja muiden riskien mahdolliset vaikutukset ruokatuotantoon
 • laatia korjaavia toimenpiteitä yrityksen laadunhallintajärjestelmään

Opintojakso etenee moduleittain Canvas-työtilassa olevan aikataulun mukaan.

Opintojakso koostuu viidestä moduulista

 1. Elintarvikealat
 2. Lainsäädäntö
 3. Elintarvikeketjun riskit
 4. Elintarvikeväärennökset
 5. Kyberturvallisuus elintarvike- ja ravitsemisalalla

Bedömningskriterier

Laurean tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija. Virtuaalitoteutuksilla voidaan edellyttää muunlaista aktiivisuuden osoitusta paikan vahvistamiseksi viikon sisällä toteutuksen alkamisesta.” (Opetuksesta vastaavan vararehtorin päätös 7/2019).

Arbetsformer och schemaläggning

 • Canvas-työtila avataan opiskelijoille ma 26.9.2022, klo 8.00.
 • Opintojakson kaikki tehtävät ovat yksilötehtäviä.

Opiskelijan työmäärän jakautuminen opintojaksolla, arvio on tunteina

 1. Käsitteenmäärittely- tehtävä, 9h
 2. Moduulien pienemmät tehtävät (1 teht./moduuli, yht 5 tehtävää), 25h
 3. Essee, 85h
 4. Muu perehtyminen opintojakson materiaaleihin, 20h

Yksi opintopiste vastaa kansainvälisen ECTS-mitoituksen mukaan 26,7 tuntia keskiverto-opiskelijan tekemää työtä. Näin ollen 5 op:n opintojaksolla opiskelijan työmäärä on 134 tuntia.

Info

Kirjallisuutta:

 • Häikiö, I. 2003. Elintarvikemikrobiologia. Helsinki, WSOY
 • Ijäs, T. & Saloniemi, M. 2016. Hallitse elintarvikehygienia. Turku: Hygieniakonsultointi
 • Välimäki. Rahkio, M. & Siitonen, A. 2004. Ruokaturvallisuuden käsikirja. Helsinki: Art Hous
 • Kirjallisuus ilmoitetaan tarkemmin opintojakson aikana.