Sommaren
Kursnamn Energia ja yhteiskunta
Kursdatum 02.05.2024 - 14.08.2024
Yrkeshögskolan Centria-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Centria-ammattikorkeakoulu / tutoropettaja
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 11.03.2024 - 05.04.2024
Anmälning
Anmälningsinformation

Energia ja yhteiskunta

02.05.2024 - 14.08.2024

Beskrivning

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää energian keskeisen merkityksen yhteiskunnallisessa hyvinvoinnissa ja ilmastonmuutoksen torjunnassa. Opiskelija pystyy opintojakson suoritettuaan pohtimaan ihmiskunnan keskeisiin haasteisiin liittyviä kysymyksiä monesta näkökulmasta.

Sisältö 

Opintojaksossa perehdytään yhteiskunnan, energiankulutuksen, ympäristön ja talouden riippuvuussuhteiden vyyhtiin ja tarjotaan avaimet ymmärtää aikamme suuria kysymyksiä, kuten ilmastonmuutos ja joidenkin luonnonvarojen liikakäyttö, monelta kantilta. Opintojakson sisältönä ovat mm. biotalous, kiertotalous, luonnonvarojen riittävyys, teknologinen kehitys ja degrowth-ajattelu. Opintojakson suoritettuasi sinulla on hyvä käsitys aikamme suurista haasteista ja niiden ratkaisukeinoista. Ymmärrät näiden haasteiden ja niiden ratkaisujen kytkeytymistä toisiinsa.

Opintojakso suoritetaan kirjatentin avulla. Kirjana toimii vuoden tiedekirjaksi (2017) valittu Energian aika -avain talouskasvuun, hyvinvointiin ja ilmastonmuutokseen (WSOY, 2017). Kirjatentti koostuu kolmesta tyypillisesti 1-2 sivun esseestä. Esseiden aiheet opiskelija saa itse valita annetusta noin kymmenen otsikon joukosta.

Tenttikirjasta sanottua:

”Energian aika on analyyttinen, huolellisesti argumentoiva ja realistinen mutta myös innovatiivinen ja innostava esitys planeettamme isoimmista haasteista. Yhteiskunta joutuu tekemään vaikeita valintoja ja kompromisseja niin sanottujen viheliäisten ongelmien ratkaisemiseksi. Ainoa kestävä peruste on monipuolinen tutkittu tieto. Teokseen on koottu suuri määrä tätä tietoa ymmärrettävään muotoon. Asian tärkeyttä ja ajankohtaisuutta ei voi korostaa liikaa.” Tiedekirjapalkinnon raati (https://www.tsv.fi/fi/vuoden-tiedekirja/vuoden-tiedekirja-palkinto-aki-suokolle-ja-rauli-partaselle)

”Pakko sanoa, että Energian aika -kirja lisäsi ymmärrystäni ja antoi tosi paljon näkökulmia. Ja käsittämätöntä miten olette saaneet kirjasta niin tietyllä tavalla helposti lähestyttävän ja luettavan tiedekirjan, kun ottaa huomioon miten laajasti asioita on tarkasteltu ja miten monimutkaisia aihepiirin asiat ovat.” (lukijapalautetta kirjan tenttineeltä amk-opiskelijalta)

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: 0-5

Info

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.

3 opintopistettä vastaa 81 tuntia opiskelijan työtä.

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.

Mer information

Huom! Peruutusaika muuttunut. Opintojen peruminen on mahdollista vain ilmoittautumisajan puitteissa. Voit perua opinnot ilmoittamalla siitä kirjallisesti avoinamk@centria.fi

Anmälningsinformation

Huomioithan, että jos kotikorkeakoulusi käyttää ristiinopiskelupalvelua, ilmoittautuminen opinnoille tapahtuu korkeakoulusi oman Pepin kautta. Lisätietoa ja ohjeita ristiinopiskelupalvelun käyttöön löydät verkkosivuiltamme. Jos ristiinopiskelupalvelu ei vielä ole koulusi käytössä ja oman Pepin käyttö ilmoittautumiseen ei ole mahdollista, tee siinä tapauksessa ilmoittautuminen opinnolle tällä lomakkeella.