Våren
Kursnamn Energiamurros ja biotalous
Kursdatum 27.02.2023 - 28.05.2023
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 2 SP

Bransch Teknologi HUB
Lärare Anniina Kontiokorpi
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 01.12.2022 - 12.02.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Energiamurros ja biotalous

27.02.2023 - 28.05.2023

Beskrivning

Osaamistavoitteet

  • Ymmärrät energiamurroksen käsitteen ja sen taustalla vaikuttavia yhteiskunnallisia mekanismeja
  • Tunnistat energian ja energiamurroksen merkityksen osana biotaloutta
  • Osaat kuvata bioenergian roolia osana energiamurrosta
  • Pystyt hyödyntämään oppimaasi osana energiahuollon uudistamista

Sisältö

Koulutuksen sisällöissä käydään läpi sitä, onko energiamurros biotalousalalle uhka vai mahdollisuus. Teemaa tarkastellaan ratkaisukeskeisesti ja etsien energiamurroksen tarjoamia mahdollisuuksia biotalousalalle. Koulutuksessa perehdytään muun muassa:

  • Energian merkitykseen biotaloudessa
  • Reiluun ja kestävään energiamurrokseen
  • Energiamurroksen mahdollisuuksiin biotaloussektorille
  • PESTE-analyysin hyödyntämiseen tulevaisuuden ennakoinnin työkaluna

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.