Non-stop
Kursnamn Engineering Mathematics 2
Kursdatum 02.08.2022 - 31.12.2024
Yrkeshögskolan Metropolia Ammattikorkeakoulu
Kursens språk Engelska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Naturvetenskaplig HUB
Lärare viopesupport@metropolia.fi
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 02.08.2022 - 31.12.2023
Kursförverkligande
Anmälning
Anmälningsinformation

Engineering Mathematics 2

02.08.2022 - 31.12.2024

Beskrivning

Contents

 • Vectors and matrices
 • Special matrices, matrix descriptions
 • Inverse of a matrix
 • Linear group of equations
 • Eigenvalues diagonalization
 • Fourier transformation
 • Laplace transformation
 • Z- transformation

Förkunskapskrav

Engineering Mathematics 1

Bedömningskriterier

Pass after Student has done at least 80% of course.

Arbetsformer och schemaläggning

 • 100% online (self-study) course
 • course can be done in own pace

Anmälningsinformation

 • course don’t have course quota
 • course can be done in own pace
 • course is 100% self-study course