Hösten
Kursnamn Englantia kulttuurituottajille
Kursdatum 15.09.2024 - 31.12.2024
Yrkeshögskolan Humanistinen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Språk och kommunikation HUB, Kultur HUB
Lärare Kirsi McKenzie
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 05.08.2024 - 22.08.2024
Anmälning
Anmälningsinformation

Englantia kulttuurituottajille

15.09.2024 - 31.12.2024

Beskrivning

Englantia kulttuurituottajille -opintojaksolla (linkki Humakin verkkokauppaan) opitaan kulttuurialan englantia, mm. englanniksi esiintymistä ja asiatyylistä kirjoittamista. Opintojaksolla käsiteltävät teemat nousevat Humakin kulttuurituotannon koulutuksen opetussuunnitelmasta (mm. korkeakouluopiskelu, taiteet, yrittäjyys, talous, tapahtumatuotanto, kestävä kehitys, alan toimijat. Opintojakso on kattava paketti kulttuurialan englannista. Opiskelijat ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja voivat valita sisältöjä oman kiinnostuksenkohteensa mukaan.

Sisältö

Kirjallinen ja suullinen viestintä erilaisissa työelämän vuorovaikutustilanteissa (esim. kasvokkain tapahtuva ja digitaalinen viestintä, työnhaku, raportointi, ohjaus) Oman alan tiedon hankinta ja hyödyntäminen ammattitaidon ylläpitämisessä. Opintojaksolla opitaan kulttuurialan englantia, mm. englanniksi esiintymistä ja asiatyylistä kirjoittamista.

NB! Mikäli olet CampusOnlinen opiskelija ja aiot korvata opintojaksolla oman koulutuksesi pakolliset ammatilliset vieraan kielen (englanti) opinnot, sovi asiasta etukäteen ennen ilmoittautumista oman kielten lehtorisi kanssa.

Kohderyhmä

Opintojakso sopii kulttuurituottajiksi opiskeleville, kulttuurialalla työskenteleville sekä kaikille, jotka tarvitsevat työssään em. teemoihin liittyvää englannin kielen osaamista tai ovat kiinnostuneet parantamaan kohdekielen taitoaan.

Tavoitteet 

Opiskelija:

  • Osaa kertoa omasta koulutuksestaan ja alastaan englanniksi.
  • Osaa aktiivisesti käyttää oman alansa sanastoa sekä suullisesti että kirjallisesti.
  • Osaa viestiä moniammatillisissa työyhteisöissä sekä suullisesti että kirjallisesti englannin kielellä.
  • Osaa toimia erilaisissa kansainvälisissä ammatillisissa tilanteissa englannin kielellä.
  • Ymmärtää asiatyylin ja arkikielen eron ja osaa käyttää niitä asianmukaisesti.

Förkunskapskrav

Opiskelijalla tulee olla riittävät taustatiedot englannin kielestä (peruskoulu/lukio). Opiskelijan tulee olla suorittanut Humakin englannin lähtötasotesti ja, mikäli testin tulos näin osoittaa, suorittanut englannin kielen valmentavat opinnot 3 op.

Bedömningskriterier

Opintojakso arvioidaan lyhyen sanastokokeen perusteella skaalalla hyväksytty/täydennettävä.

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso suoritetaan verkossa itsenäisesti ja omaan tahtiin. Opiskelijan tulee perehtyä erilaisiin materiaaleihin ja tehdä tehtäviä niiden pohjalta.

Kurssilla on runsaasti erilaisia ammattialaan liittyviä suullisia ja kirjallisia tehtäviä. Tehtävät ovat kielentuottamis- ja ymmärtämistehtäviä sekä sanastotehtäviä. Osa tehtävistä tapahtuu verkossa keskustelualueella, ja osa näistä vaatii opiskelijan tekemiä lyhyitä videoita, joilla hän itse puhuu kohdekieltä. Tehtävät sisältävät myös vuorovaikutusta muiden opiskelijoiden kanssa.

Kurssin lopuksi on lyhyt verkossa tehtävä sanastokoe sekä neliosainen lopputentti. Lopputentti koostuu kuullun ymmärtämisestä, luetun ymmärtämisestä, kirjoitustehtävästä ja suullisesta tentistä.

Info

Opiskelija tarvitsee opintojaksolla kannettavan tietokoneen sekä mahdollisuuden osallistua verkko-opetukseen ja videoiden tekemiseen (Internet-yhteys, mahdollisuus tuottaa ja vastaanottaa kuvaa ja ääntä).

Mer information

Opintojakson opetuskielet ovat suomi ja englanti. Tentin ohjeistuksen kieli on suomi.

Anmälningsinformation

Humakin ohjeita CampusOnline -opiskelijoille löydät Opiskelijan oppaasta.

  • Lomakkeet ovat avoinna vain ilmoittautumisaikana – muista siis ilmoittautua ajoissa!
  • Täytä sähköpostiosoitteesi huolellisesti.
  • Kun olet lähettänyt lomakkeen, saat vahvistuksen ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. (Tarkista myös roskapostikansio ja ole tarvittaessa yhteydessä sähköpostitse: avoinamk@humak.fi.)
  • Jälki-ilmoittautumisia ei valitettavasti voida ottaa vastaan.

Huom.! Mikäli kotikorkeakoulusi on Centria, HAMK, Karelia, Laurea, Lapin AMK, TAMK, Turun AMK, VAMK tai XAMK, käytä ristiinopiskelupalvelua (ripa). Lisätiedot ja tarkemmat ohjeet ilmoittautumiseen saat korkeakoulustasi. 

Ripasta löydät tietoa myös CampusOnline-sivulta.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.