Non-stop
Kursnamn Ennakoiva kehittäminen
Kursdatum 01.05.2024 - 31.08.2024
Yrkeshögskolan Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Katariina Perttula
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 11.03.2024 - 31.07.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Ennakoiva kehittäminen

01.05.2024 - 31.08.2024

Beskrivning

Oppimistavoitteet

Opintojaksolla perehdyt sosiaali- ja terveysalalla käytettäviin palvelu- ja osaamistarpeiden ennakointimenetelmiin.

  • Opintojakson suoritettuasi osaat määritellä ennakoivan kehittämisen idean ja merkityksen sosiaali- ja terveysalan kehittämisessä.
  • Opit tietämään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeiden ja osaamisen ennakoinnissa käytettäviä tyypillisimpiä menetelmiä.
  • Omaat tietoa sosiaali- ja terveysalalla tehdyistä tulevaisuuden ennakoinnin prosesseista.
  • Saat valmiuksia suunnitella, toteuttaa ja arvioida ennakoivan kehittämisen prosesseja itse sekä tehdä kehittämisehdotuksia tulosten perusteella.
  • Opit analysoimaan erilaisia sosiaali- ja terveysalan palveluiden ennakoinnissa huomioonotettavia seikkoja, kuten sosiaalisia, kulttuurisia, poliittisia, eettisiä ja taloudellisia näkökulmia ennakoinnissa.

Sisältö:

  • Osaamisen ja palvelutarpeiden ennakointi sosiaali- ja terveysalalla
  • Ennakoivan kehittämisen menetelmät
  • Ennakoivan kehittämisen tulosten arviointi ja raportointi
  • Ennakointitiedon hyödyntäminen

Bedömningskriterier

Numeerinen arviointi 1-5.

Arbetsformer och schemaläggning

Opinnot toteutuvat Moodle-oppimisympäristössä itsenäisinä oppimistehtävinä, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulun mukaan.

Kaikki tarvittava opiskelumateriaali löytyy opintojakson verkkoalustalta.

Anmälningsinformation

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 11.3.2024 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (10€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake, joka julkaistaan 11.3.2024 tämän sivun yläosassa.

The courses are free of charge for degree students at universities of applied sciences and for Open Studies’ path students. Also students from schools of professional teacher education and exchange students may select courses and complete the courses free of charge. The enrollment period begins on 11th March at 8 am. See Enroll button in the beginning of this page. Notice! The degree students of SeAMK sign up through Peppi (https://peppi.seamk.fi).