Non-stop
Kursnamn Ensiavun perustaidot (NonStop)
Kursdatum 01.08.2022 - 31.12.2022
Yrkeshögskolan Turun ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 1 SP

Bransch HUBBEN för alla, Hälsa och välmående HUB
Lärare nonstop@turkuamk.fi
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 29.06.2022 - 30.11.2022
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Ensiavun perustaidot (NonStop)

01.08.2022 - 31.12.2022

Beskrivning

Sisältö

Opiskelija tunnistaa ja osaa toimia onnettomuustilanteissa, sairauskohtautausten sattuessa sekä pienemmissä koti- ja vapaa-ajan tapaturmatilanteissa.

 • tajuttoman henkilön tunnistaminen ja ensiapu
 • painelu-puhalluselvytys, defibrillaattorin käyttö
 • tukehtumassa olevan henkilön ensiapu
 • suuren verenvuodon tyrehdyttäminen ja sokkitilanteen tunnistaminen ja toimiminen
 • tavallisimpien sairauskohtausten ensiapu
 • tavallisimpien haavojen ja palovammojen ensiapu
 • tavallisimpien nivelvammojen ja murtumien ensiapu
 • myrkytyksien ensiapu

Förkunskapskrav

Ei edeltävyysehtoja

Bedömningskriterier

 • Arviointiasteikko
  • Hyväksytty/Hylätty
 • Hyväksytty opintosuoritus edellyttää kurssin sisältämien tietotestien suorittamista hyväksytysti.
  • Tietotesti 1: hyv/hyl
  • Tietotesti 2: hyv/hyl
  • Tietotesti 3: hyv/hyl
  • Tietotesti 4: hyv/hyl

Arbetsformer och schemaläggning

 •  Opiskelu toteutuu verkko-oppimisympäristö Itslearningissä. Opiskelija työskentelee itsenäisesti ajasta ja paikasta riippumatta.
 • Kurssi on itsenäisesti suoritettavissa 31.12.2022 asti.
 •  Pedagogiset toimintatavat
  • Opiskelijan omaa aktiivisuutta ja tiedon konstruoimista tukevat, työelämälähtöiset toimintatavat.
 •  Oppimistehtävät ja opiskelijan työn mitoitus
  • Itsenäinen teoriaan tutustuminen, harjoitteluja tietotestien 1- 4 hyväksytty suorittaminen = 27t

Info

Lisätietoa avoimen AMK:n opiskelijalle: https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/avoin-amk/avoin-ammattikorkeakoulu/. Kurssin suoritukseen liittyvät tukipyynnöt: nonstop@turkuamk.fi.

Anmälningsinformation

Opintojakso on avoimen AMK:n tarjontaa ja opinnot ovat maksullisia.

Opintojaksolle voi osallistua vain avoimen AMK:n kautta.

 

Turun ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijat ja polkuopiskelijat ilmoittautuvat Pepissä.