Sommaren
Kursnamn Entreprenörskap inom social- och hälsovård
Kursdatum 01.05.2023 - 31.08.2023
Yrkeshögskolan Yrkeshögskolan Novia
Kursens språk Svenska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Nanette Westergård
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 23.04.2023
Anmälning

Entreprenörskap inom social- och hälsovård

01.05.2023 - 31.08.2023

Beskrivning

Målgrupp: Studerande inom hälsa- och välfärd.

 

Mål:

Studerande:

  • har insikter i entreprenörskap och företagande inom social-och hälsovårdsbranschen
  • har grundläggande kunskaper kring grundande av företag
  • utvecklar färdigheter i planering och genomförande av affärsverksamhetsplan
  • utvecklar förståelse för förtagande, entreprenörskap och sociala innovationer
  • kan identifiera och utveckla det inre ledarskapet

Innehåll:

  • Entreprenörskap och inre ledarskap
  • Innovation inom social- och hälsovård
  • Företagande
  • Praktiskt entreprenörskap

Förkunskapskrav

Inga förkunskaper.

Bedömningskriterier

Vitsordsskala 1-5. Inlärningsuppgifter som beskrivs närmare på Moodle

Arbetsformer och schemaläggning

 

Onlinestudier. Information om kursen meddelas innan kursstart.

Kursen är öppen 1.5-31.8.2023