Hösten | Fullbokad
Kursnamn Erityistä tukea tarvitsevan lapsen kohtaaminen ja ohjaaminen
Kursdatum 19.09.2022 - 04.12.2022
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Tiina Maaranen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 04.09.2022
Kursförverkligande
Anmälningsinformation

Erityistä tukea tarvitsevan lapsen kohtaaminen ja ohjaaminen

19.09.2022 - 04.12.2022

Beskrivning

Osaamistavoitteet

  • Opiskelija ymmärtää, mitä erityisellä tuella tarkoitetaan
  • Opiskelija tietää, mitä erityistä tukea tarvitsevalla lapsella tarkoitetaan ja miten erityisen tuen tarve voi ilmetä
  • Opiskelija tietää, millaisia asioita on huomioitava ohjattaessa erityistä tukea tarvitsevaa lasta

Sisältö

  • Erityinen tuki
  • Lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tuen tarpeet
  • Erityistä tukea tarvitsevan lapsen kohtaaminen ja ohjaaminen
  • Erityisen tuen toteutusmuodot

Bedömningskriterier

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista.

Arbetsformer och schemaläggning

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Opintojakson laajuus on 5 op eli opiskelijan työaika on 135 h.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.