Sommaren
Kursnamn Erityistä tukea tarvitsevan lapsen kohtaaminen ja ohjaaminen
Kursdatum 15.05.2023 - 31.07.2023
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Riitta Räsänen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 30.04.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Erityistä tukea tarvitsevan lapsen kohtaaminen ja ohjaaminen

15.05.2023 - 31.07.2023

Beskrivning

Osaamistavoitteet

  • Osaat määritellä, mitä erityistä tukea tarvitsevalla lapsella ja erityisellä tuella tarkoitetaan
  • Osaat kuvailla erilaisia erityisen tuen ilmenemismuotoja ja nimetä erilaisia erityisen tuen palveluja
  • Osaat havainnollistaamillaisia asioita on huomioitava kohdattaessa erityistä tukea tarvitseva lapsi sekä suunnitella hänen tarpeitaan vastaavaa toimintaa.

Sisältö

  • Erityinen tuki
  • Lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tuen tarpeet
  • Erityistä tukea tarvitsevan lapsen kohtaaminen ja ohjaaminen
  • Erityisen tuen toteutusmuodot

Bedömningskriterier

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista.

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Opintojakson laajuus on 5 op eli opiskelijan työaika on 135 h.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.