Våren
Kursnamn Esihenkilötyö, 5 op
Kursdatum 09.01.2023 - 19.05.2023
Yrkeshögskolan Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Kirsi Kemell
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 11.12.2022
ÖPPNA YH anmälning

Esihenkilötyö, 5 op

09.01.2023 - 19.05.2023

Beskrivning

Opintojakson tarkoituksena on, että ymmärrät esihenkilötyön merkityksen organisaatioiden menestystekijänä ja osaat kehittää esihenkilötyötä.

Hankit esihenkilötyöhön liittyvää tietoa sekä tunnistat erilaisia teorioita ja menetelmiä. Tunnistat esihenkilötyön osa-alueita kokonaisvaltaisesti eri näkökulmista ja ymmärrät esihenkilötyön vaikutuksen työyhteisöön. Ymmärrät esihenkilötyön vaikutuksen työn tuloksellisuuteen ja työhyvinvointiin. Osaat kuvailla omaa ihmiskäsitystäsi ja esihenkilötyyliäsi.

Sisällöt:

Esihenkilön asema ja vastuu Esihenkilön tehtävät ja roolit Johtamisteoriat ja johtamistyylit Johtajuus ja vaikuttaminen Ihmiskäsitys Motivaatio ja innostaminen Esihenkilönä kehittyminen

Työkalut Menetelmät esihenkilötyön kehittämiseen työyhteisössä

Förkunskapskrav

Johtamisen keskeisten käsitteiden ja teorioiden tunteminen.

Bedömningskriterier

Oman osaamisen itsearviointi Ryhmän vertaisarviointi Opettajan suorittama osaamisen arviointi

Henkilökohtainen ohjaus ja palaute henkilökohtaiseen esseeseen

Opintojakson arvosana perustuu henkilökohtaisessa esseessä sekä esihenkilötyön arkeen liittyvässä ryhmätehtävässä osoitettuun osaamiseen.

Arbetsformer och schemaläggning

Verkko-opetus Käänteinen oppiminen Itsenäinen opiskelu ja henkilökohtaiset oppimistehtävät Ryhmätyöskentely (esihenkilötyön osa-alueet, esihenkilötyön arkeen tutustuminen) Ryhmäkeskustelut ja vertaisoppiminen Itsereflektio

Ohjausta on saatavissa opintojaksolla seuraavasti: Alustus ja ohjaus opintojakson teemoihin ja oppimistehtäviin Ohjaus ryhmätyöskentelyyn ja ryhmäkeskusteluihin Ryhmäkohtainen palaute Vertaisohjaus

Opintojakson koodi on HL00BT34-3004. Katso koodilla opintojakson aikataulu osoitteesta https://lukkarit.peppi.jamk.fi.