Våren
Kursnamn Esimiesjuridiikka YAMK
Kursdatum 20.02.2023 - 28.04.2023
Yrkeshögskolan LAB-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 4 SP

Bransch Business HUB
Lärare Kari Hämeenaho
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå Högre YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 18.12.2022
Kursförverkligande
Anmälning
Anmälningsinformation

Esimiesjuridiikka YAMK

20.02.2023 - 28.04.2023

Beskrivning

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa

  • tärkeimmät esimiehen toimintaan liittyvät juridiset asiat ja tuntee olennaisen työelämään liittyvän lainsäädännön sisällön.
  • ratkaista keskeiset juridiset kysymykset esimiestyössä.

Sisältö:

Tämän kurssin jälkeen tunnet keskeisen työ- ja virakasuhteeseen littyvän laisäädännön!

Opiskelija tuntee tärkeimmät esimiehen toimintaan liittyvät juridiset asiat ja osaa ratkaista keskeiset juridiset kysymykset esimiestyössä. Opiskelija osaa työsopimuksen solmimimisen, työantajan ja työntekijän oikeudet ja velvoitteet, työehtosopimus, työaikalain ja vuosilomalain pääperiaatteet.

Opiskelija ymmärtää työntekijän ja työnantajan oikeudet ja velvollisuudet. Opiskelija osaa laatia työsopimuksen ja tuntee työehtosopimuksen merkityksen työsuhteessa. Opiskelija tuntee työaikalain, vuosilomalain pääpiirteet sekä virkasuhteeseen liittyvän keskeisen säätelyn

Bedömningskriterier

1-5

Arvosana muodostuu tentin perusteella.

Arbetsformer och schemaläggning

Verkko-opetus (aikaan sidotut luennot ja itsenäinen työskentely). Kurssilla tehdään harjoituksia. Kurssin moodlealustalla on linkki kunkin viikon luentoihin. Verkkotentti (Moodle tentti + valvonta Teams/Zoom).

Opetus lukujärjestyksen mukaan.Omatoiminen opiskelu ja tehtävät ohjeistetaan kurssialustalla. Aloitusluennot pakolliset ja kurssin suorittamisen edellytys. Lupa poissaloon tulee saada opettajalta. Kaikki harjoitukset on palautettava määräaikaan mennessä. Tarkempi ohjeistus kurssialustalla.

 

Mer information

Huom! Kurssilla aikaan sidottuja luentoja. Lukujärjestys valmistuu joulukuun aikana ja nähtävillä silloin toteutussuunnitelmassa.

Anmälningsinformation

Tutkinto- tai polkuopiskelija:  ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Hyväksymiskirje ja aloitusohjeet lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä.

Vielä mahtuu mukaan, päivitetty. 24.11.2022.