Hösten
Kursnamn Työelämän espanja 2
Kursdatum 02.10.2023 - 07.12.2023
Yrkeshögskolan Laurea-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Språk och kommunikation HUB
Lärare Virpi Castrén
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 22.05.2023 - 28.05.2023
Kursförverkligande
Anmälning
Anmälningsinformation

Työelämän espanja 2

02.10.2023 - 07.12.2023

Beskrivning

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • käyttää oman alan terminologiaa sekä suullisesti että kirjallisesti
 • syventää kulttuurituntemustaan erityisesti työelämätilanteissa
 • hyödyntää kielialueeseen liittyviä eri tiedonlähteitä omalla alallaan

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojakso koostuu kuudesta moduulista. Moduulien aiheet ovat:

 1. opiskelu korkeakoulussa, tehtävänimikkeet, korkeakoulujärjestelmä
 2. yritysmaailma, byrokratia
 3. toimistoympäristö, -työvälineitä
 4. työelämän vastuita ja tehtävänimikkeitä
 5. opiskelijan valitseman yrityksen tai organisaation esittely (videototeutus)
 6. CV ja työhakemus

Kieliopista käsitellään imperatiivi, subjunktiivin preesensin muodostus ja käyttö.

Opintojakso on liiketalouspainottunut, mutta sopii kuitenkin myös muiden alojen opiskelijoille

Taso B2.

Förkunskapskrav

Lähtötasovaatimukset

 • Työelämän espanja 1 (Laurean opintojakso R0096) tai useita lukiokursseja tai muualla hankittu vastaava osaaminen.
 • Menneen ajan aikamuodot (perfekti, preteriti ja imperfekti ym.) tulee hallita entuudestaan. Subjunktiivia ei tarvitse osata opintojakson alussa.
 • Opintojakso ei ole tarkoitettu 1. tai 2. äidinkielenään espanjaa puhuville.
 • Jos olet epävarma tasostasi, ole yhteydessä opintojakson vastuuopettajaan: virpi.castren@laurea.fi.

Bedömningskriterier

 • Arviointiasteikko: hyväksytty – hylätty
 • Arviointi perustuu kirjallisten (sisältää lopputentin) ja suullisen tehtävien suorittamiseen.
 • Tarkemmat arviointikriteerit löytyvät Canvasista tämän opintojakson työtilasta.

Arbetsformer och schemaläggning

 • Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa, oppimisalustana Canvas.
 • Ei virtuaali-istuntoja. Ohjausviestejä viikottain.
 • Tarkat tehtäväpalautuspäivät näkyvät opintojakson aikataulusta, joka julkaistaan Canvasissa.
 • Opintojakso on intensiivinen lähes viikottaisine tehtäväpalautuksineen.
 • Tehtäväpalautusten määräpäivien noudattaminen on tärkeää, sillä myöhässä saapuneita tehtävävastauksia ei tarkisteta.

Info

Tarvitset tehtävien tekemiseen tietokoneen mikrofonin, erillisen hiiren ja kameran kera.

Mer information

Huomioi edeltävän osaamisen vaatimukset (Laurean työelämän espanjaa 1 tai useita espanjan lukiokursseja)! Jos olet epävarma tasostasi, ole yhteydessä opintojakson vastuuopettajaan: virpi.castren@laurea.fi

Anmälningsinformation

Huomioi edeltävän osaamisen vaatimukset ennen ilmoittautumista.