Våren | Fullbokad
Kursnamn Espanjan kielen perusteet 1
Kursdatum 16.02.2023 - 11.05.2023
Yrkeshögskolan Laurea-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Språk och kommunikation HUB
Lärare Virpi Castren
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 04.01.2023
Kursförverkligande

Espanjan kielen perusteet 1

16.02.2023 - 11.05.2023

Beskrivning

Opiskelija osaa

 • kielen perusrakenteita ja perussanastoa
 • viestiä kohdekielellä yksinkertaisissa tilanteissa
 • kirjoittaa yksinkertaisia ohjattuja viestejä

Opiskelija tuntee kielialueen kulttuuria ja erityispiirteitä. Opiskelija saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen taitotason A1.

Opintojakson sisältö

 • ääntämistä, oikeinkirjoitusta ja intonaatiota.
 • Opiskelija oppii mm. kertomaan itsestään, työstään, opiskelustaan, mielipiteistään, tervehtimään, kysymään kuulumisia, asioimaan ravintolassa/baarissa.
 • Peruskielioppia: mm. artikkelit, substantiivien suku, adjektiivien taivutus, säännöllisten verbien preesenstaivutus, kysymyssanoja, lukusanoja, persoonapronomineja.

Förkunskapskrav

Ei edeltävää osaamista. Opintojakso on tarkoitettu niille, jotka eivät ole aikaisemmin opiskelleet espanjaa.

Bedömningskriterier

 • Arviointiasteikko: Hyväksytty – hylätty.
 • Arviointiperusteet: jatkuva näyttö, aktiivisuus, kirjalliset ja suulliset tehtävät, kirjallinen loppukoe.
 • Tarkemmat arviointikriteerit tämän opintojakson Canvas-työtilassa.

Arbetsformer och schemaläggning

Opetus Zoomissa torstaisin klo 12.30 – 14.30, paitsi ensimmäisellä kerralla 16.2.2023 klo 12.30 – 15.00. HUOM! Ensimmäisellä kerralla on PAKOLLINEN läsnäolo! Poissaolo katsotaan opintopaikasta luopumiseksi.

Opetuskerrat Zoomissa (10 kpl + lopputentti):

 • 16.2.2023
 • 23.2.2023
 • 9.3. 2023
 • 16.3. 2023
 • 23.3.2023
 • 6.4. 2023
 • 13.4.2023
 • 20.4.2023
 • 27.4.2023
 • 4.5.2023
 • 11.5.2023 LOPPUTENTTI Canvasissa Proctorio-valvottuna

Läsnäolovelvollisuus istunnoilla pedagogisista syistä 50 %. Toisin sanoen enintään 5 opetuskertaa voi olla poissa. Poissaolokerrat eivät kuitenkaan voi olla viitenä peräkkäisenä viikkona, eikä poissaoloja voi korvata esim. ylimääräisillä kirjallisilla töillä.

Oppimisalustana on Canvas ja istunnot Zoomissa. Linkit Canvasiin ja Zoom-istuntoihin lähetetään opintojaksoille hyväksytyille helmikuun alussa. Tarvitset myös Ventana 1 -oppikirjan, jota ilman tätä opintojaksoa ei voi suorittaa.

Bienvenidos!

Info

Virtuaali-istuntoja varten tarvitset luonnollisesti tietokoneen, mikrofoni- ja kamerayhteyden. Kamera on pidettävä päällä break out -huoneissa ja pyydettäessä.

Mer information

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ahlava, Hämäläinen, Rambla Lop: Ventana 1, oppikirja (digitaalinen tai painettu), lisämateriaali Canvasissa.

Lisäksi verkkokaupasta voit ladata ilmaiset Ventanaan liittyvät sovellukset: Arttu (kirjan äänitiedostot) ja Sanastot (sisältää mm. erilaisia sanasto- ja sanontaharjoituksia).