Våren
Kursnamn Etänä tehtävä ohjaus sote- ja työllisyyspalveluissa
Kursdatum 01.04.2023 - 31.07.2023
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 4 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Katja Sorjonen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 30.04.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Etänä tehtävä ohjaus sote- ja työllisyyspalveluissa

01.04.2023 - 31.07.2023

Beskrivning

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen

  • Ymmärrät voimavaralähtöisen ohjaamisen periaatteet ja merkityksen sote- ja työllisyyspalveluissa toteutettavassa ohjauksessa sekä osaat huomioida etäohjauksen erityispiirteet omassa työskentelyssäsi.
  • Ymmärrät toimijuuden ja osallistamisen käsitteet ja niiden edistämisen merkityksen osana etäohjausta sekä osaat soveltaa työssänsä käytettäviä menetelmiä ja tehtäviä etäohjaukseen sopiviks

Sisältö

  • Ohjauksen periaatteet ja voimavaralähtöinen ohjaus
  • Etäohjauksen erityispiirteet
  • Toimijuuden ja osallisuuden edistäminen etäohjauksessa
  • Etäohjausta tukevat työkalut

Bedömningskriterier

Arviointi Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty -arviointiasteikolla

Arbetsformer och schemaläggning

Opinnot sisältävät verkkotallenteita, itsenäisesti tutustuttavaa oppimateriaalia ja tehtäviä. Neljän opintopisteen laajuinen opintojakso vastaa laskennallisesti noin 108 tunnin työmäärää.

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.