Non-stop
Kursnamn EU ja TKI -rahoituksen taustat, tavoitteet ja painopisteet (YAMK) kevät 2024
Kursdatum 01.12.2023 - 31.07.2024
Yrkeshögskolan Laurea-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 1 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Clarissa Bingham
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå Högre YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 27.11.2023 - 30.06.2024
Kursförverkligande
Anmälning

EU ja TKI -rahoituksen taustat, tavoitteet ja painopisteet (YAMK) kevät 2024

01.12.2023 - 31.07.2024

Beskrivning

Tässä MOOC:issa esitellään tarkemmin seuraavien EU-rahoitusohjelmien sisältöjä ja käyttötarkoituksia: Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 (EAKR- ja ESR+ -rahoitukset), Horisontti Eurooppa, Erasmus+, LIFE, Luova Eurooppa, Digitaalinen Eurooppa, Interreg Central Baltic ja Interreg Baltic Sea Region.

1. Johdanto Tämä osio sisältää tärkeää tietoa MOOCin suorittamiseen ja sisältöihin liittyen.

2. Yleistä Teeman aluksi on pohdintatehtävä liittyen EU:n TKI-rahoitukseen ja omaan rooliin asiaan liittyen. Teemassa esitellään yleisesti EU:n TKI-rahoituksesta ja miten ja kuka sitä voit hakea. Teeman asiantuntijavideon puheenvuorot kertovat eri syitä, miksi kannattaa hakea TKI-rahoitusta.

3. Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 Teema esittelee Suomen alue- ja rakennepolitiikan ohjelman, joka on nimeltään Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027. Teemassa esitellään Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) sekä aluekehitysrahaston (EAKR) erityispiirteet ja teemat kuluvalla rahoituskaudella. Teeman tehtävä liittyy ESR+ ja EAKR-ohjelmien toimintalinjoihin ja erityistavoitteisiin.

4. Horisontti Eurooppa Teema esittelee Horisontti Eurooppa -rahoitusohjelman taustan ja tavoitteet sekä pilarit sisältöineen. Asiantuntijavideon puheenvuorot kertovat Horisontti Eurooppa -rahoitukseen liittyvistä erityispiirteistä. Teeman tehtävä liittyy ohjelman pilareihin ja missioihin.

5. Erasmus+ Teema esittelee Erasmus+-rahoitusohjelman taustan ja tavoitteet sekä avaintoimet sisältöineen. Asiantuntijavideon puheenvuoroissa pohditaan, mitä lisäarvoa kansainvälisyys tuo. Teeman tehtävässä perehdytään tarkemmin Innovaatioyhteenliittymät -toimintoon.

6. Life-ohjelmat Teema esittelee LIFE-ohjelman ja hankemuodot pääpiirteittäin. Tässä teemassa ei ole tehtävää.

7. Interreg-ohjelmat Teema esittelee Interreg-ohjelmista tarkemmin Central Baltic:in sekä Baltic Sea Region:in. Näiden osalta käydään läpi hankkeiden peruspiirteet sekä toimintalinjat ja erityistavoitteet. Lopuksi tutustut asiantuntijavideon puheenvuorojen kautta kansainvälisten hankkeiden erityispiirteisiin. Teeman tehtävä keskittyy edellä mainittujen kahden ohjelman toimintoihin ja hanketyyppeihin.

8. Yhteenveto ja suoritusmerkintä Tässä osiossa kootaan yhteen MOOCin tärkein sisältö ja voit pyyttää suoritusmerkinnän MOOCista. Huomiothan, että tämä osio aukee vasta kun olet suorittanut kaikki MOOCin pakolliset tehtävät.

Förkunskapskrav

Opinto on vaatimuksiltaan YAMK-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa ja tarkoitettu vain YAMK-opiskelijoille.

Bedömningskriterier

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien tehtävien palauttamista ja arvosteltavien tehtävien suorittamista vähintään 70 % oikeilla arvosanoilla.

Arbetsformer och schemaläggning

Täysin automatisoitu toteutus:

Opinto suoritetaan täysin itsenäisesti tehtäväpalautusten aikataulu huomioiden / määräaikaan mennessä. Opinto edellyttää itseohjautuvuutta. Opinto ei sisällä yhteisiä tapaamisia eikä pari- tai ryhmätyöskentelyä. Opiskelet kokonaisuuden Canvasiin rakennetussa oppimisympäristössä, joka sisältää opiskelumateriaalin ja tehtävät/testit. Tehtävistä ei anneta henkilökohtaista palautetta: palautteen anto perustuu tehtävien oikeellisuuden tarkistamiseen sekä mallivastausten jakamiseen tehtävän palautuksen jälkeen.

Info

Kaikki opintojaksolla käytettävä materiaali löytyy opintojakson oppimisympäristöstä. Tekstien lisäksi jokaisessa teemassa on linkkejä lähteisiin, joista saat tarvittaessa lisätietoja. Kunkin EU-rahoitusohjelman sisältöä tarkemmin avaava teema esittelee rahoitusten tavoitteet, tarkoituksen, kohderyhmät, tukitason sekä tiedon, mitä kautta rahoitusta haetaan. Tutustu myös videoihin, joissa haastatellaan TKI-hankkeissa toimineita asiantuntijoita.

Mer information

Opintokokonaisuus: TKI-osaaja – tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta tutuksi

Haluatko oppia luomaan kehitystä ja menestyä, myös kansainvälisesti? Palveluiden, tuotteiden ja toimintamallien innovatiiviseen kehittämiseen tarvitaan TKI-toimintaa. TKI:llä tarkoitetaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa, joka tuo ratkaisuja ajankohtaisiin haasteisiin, tukee oman osaamisen kehittämistä ja luo mahdollisuuksia työelämään.

Suorittamalla tämän opintokokonaisuuden ymmärrät mitä TKI-toiminnalla tarkoitetaan, opit luomaan hankehakemuksia ja tiedät mistä hakea rahoitusta TKI-toimintaan. Ymmärrät myös TKI-toiminnan verkostoiden ja viestinnän tärkeyden.

Opintokokonaisuus koostuu viidestä yhden opintopisteen laajuisesta itsenäisesti suoritettavasta verkko-opintojaksosta eli MOOCista (Massive Open Online Course).

Opintokokonaisuuden voi suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta, eikä opintojaksojen suoritusjärjestyksellä ole merkitystä. Voit halutessasi myös valita vain itseäsi eniten kiinnostavat opintojaksot. Saat jokaisesta suorittamastasi opintojaksosta oman erillisen osaamismerkin, jonka voi lisätä esimerkiksi LinkedIn-profiiliin.

Tämä opintokokonaisuus on tarkoitettu vain YAMK-opiskelijoille. Ilmoittauduthan jokaiselle opintojaksolle erikseen. Opintokokonaisuuden muut opintojaksot:

  • Onnistuneen hankevalmistelun ABC
  • TKI-toiminnan perusteet: mitä ja miksi?
  • Verkostot ja yhteistyö hankkeessa (tulossa myöhemmin)
  • Viestintä, avoimuus ja vaikuttavuus TKI-toiminnassa (tulossa myöhemmin)