Sommaren | Fullbokad
Kursnamn eVammaisuus ja sosiokulttuurinen vammaistyö
Kursdatum 08.05.2023 - 31.08.2023
Yrkeshögskolan Hämeen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Raija Koskinen
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 21.04.2023
Kursförverkligande
Anmälningsinformation

eVammaisuus ja sosiokulttuurinen vammaistyö

08.05.2023 - 31.08.2023

Beskrivning

Tämän opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa kuvata vammaisuutta ja vammaisuuden moninaisuutta yhteiskunnassa
 • arvioi vammaisuuteen liittyviä palvelutarpeita
 • jäsentää vammaisia henkilöitä koskevaa lainsäädäntöä ja palvelujärjestelmää
 • tunnistaa monialaisen yhteistyön merkityksen vammaisten asiakkaiden palvelutarpeisiin vastaamisessa

Bedömningskriterier

 

Arviointi Opintojakson arviointi muodostuu opiskelijan itsearvioinnista (20%) ja vastaavan opettajan arvioinnista (80%). Arvioinnin perusteena on arviointimatriisi, jossa on oma arviointiosuus kullekin opintojakson neljälle teemalle: 1) Asiakasryhmä, 2) Tietopohja toiminnan perustana, 3) Yhteiskunnalliset rakenteet ja 4) Monialaisen työn näkökulmat.

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso on itsenäisesti, omassa aikataulussa learn moodle -verkko-oppimisympäristössä suoritettava kokonaisuus.

On suositeltavaa, että aloitat opintojakson teemojen läpikäynnin ja tehtävän tekemisen opintojakson alkaessa 8.5.2023, jolloin vastuuopettajan ohjaus on tarvittaessa hyödynnettävissä viikottain ajalla 8. – 31.5.2023.

Opintojakson sisältöihin perustuva osaaminen osoitetaan blogi-tehtävällä. Palauta linkki valmiiseen blogiisi arviointia varten ohjeiden mukaisesti learn moodle -ympäristössä viimeistään 31.8.2023

Info

Opintojakso on itsenäisesti, omassa aikataulussasi opiskeltava kokonaisuus, jossa kartutat osaamistasi vammaisuudesta ja sosiokulttuurisesta vammaistyöstä neljään toisiaan täydentävään opintojakson teemaan perehtyen.

Opintojakson kuluessa teet kumuloituvaa oman oppimisen koontia, joka koostuu eri tehtävistä, lukemistasi aineistoista ja omista pohdinnoistasi.  Lue toteutussuunnitelmasta tarkempi  informaatio opiskelusta, työskentelytavoista, oppimateriaaleista ja ohjauksesta opintojakson aikana!

Mer information

 • Kysy lisätietoja ilmoittautumisesta, hyväksymisestä opintojaksolle, käyttäjätunnuksista ja arvosanoista opiskelijapalvelut@hamk.fi
 • Opettaja vastaa vain opintojakson sisältöä koskeviin kysymyksiin.

Anmälningsinformation

 • Tutustu toteutussuunnitelmaan ennen ilmoittautumista.
 • Kirjoita lomakkeelle henkilötunnuksesi oikeassa muodossa! Puutteellisesti ilmoitettu hetu voi estää pääsysi opintojaksolle. Et myöskään voi siirtää suoritusmerkintää kotikorkeakouluun ilman hetua.
 • Laita itsellesi muistiin mille opintojaksoille olet ilmoittautunut.
 • Ilmoittautuminen on sitova. Jos joudut perumaan ilmoittautumisen, lähetä sähköpostia opiskelijapalvelut@hamk.fi, niin vapautat paikan toiselle opiskelijalle.
 • Huomaa, että saat hyväksymistiedon sähköpostitse tavallisesti vasta opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.
 • Kun sinut on hyväksytty opintojaksolle ja sinulle on luotu tunnus HAMKin tietojärjestelmiin, saat tiedon sähköpostilla. Sähköposti menee joskus roskapostiin, joten tarkista myös roskapostisi.
 • Edellytämme HAMK-tunnusten rekisteröintiä ja käyttöä opintojaksolla, koska vain tällöin voimme taata kaikkien e-aineistojen saatavuuden opinnon aikana.  Myös opintojaksopalautteen antamiseen toteutuksen päätyttyä tarvitaan HAMKin käyttäjätunnus.