Hösten
Kursnamn Excel -osaamista tutkimustyön tarpeisiin
Kursdatum 02.09.2024 - 30.11.2024
Yrkeshögskolan Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Leo Sippola
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 05.08.2024 - 23.08.2024
Kursförverkligande
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Excel -osaamista tutkimustyön tarpeisiin

02.09.2024 - 30.11.2024

Beskrivning

Excelin perusteita, tunnuslukuja ja tilastollisia käsitteitä, yksiulotteiset jakaumat, kaksiulotteiset jakaumat ja tilastolliset testit. (Kaikki perustuu tehtävien tekoon)

Förkunskapskrav

Ei edeltäviä tietoja.

Bedömningskriterier

Tehtävien suorittamisen ja osaamisen perusteella muodostuu arvosana (1 -5).

Arbetsformer och schemaläggning

Opiskelija tutustuu Moodlessa olevaan aineistoon, joka sisältää erityisesti monia opetusvideoita. Hän tekee niiden perusteella itsenäisesti Excel -tehtävät ja palauttaa ne Moodleen.

Info

Tietokene, Moodle, Excel, Internet.

Mer information

Opiskelijan pitäisi pystyä itsenäisesti tekemään kurssin tehtävät videoiden perusteella. Varsinaista teoriaa ei ole paljon. Joissakin tausta-asioissa opiskelija voi kysyä neuvoa opettajalta sähköpostitse.

Anmälningsinformation

Ilmoittautuminen avautuu 5.8.2024 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille.

Mikäli oma korkeakoulusi on mukana korkeakoulujen ristiinopiskelupalvelussa (RIPA), ilmoittaudu opintojaksolle oman korkeakoulusi Pepin/Pakin kautta. Mikäli oma korkeakoulusi ei ole vielä mukana korkeakoulujen ristiinopiskelupalvelussa, voit ilmoittautua erillisellä lomakkeella. Lomake löytyy tämän sivun yläosasta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (12€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake.