Hösten
Kursnamn Excelin edistynyt käyttö tekniikan sovelluksissa
Kursdatum 25.08.2022 - 21.12.2022
Yrkeshögskolan Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Teknologi HUB
Lärare Juha Kuula
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 29.08.2022
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Excelin edistynyt käyttö tekniikan sovelluksissa

25.08.2022 - 21.12.2022

Beskrivning

Tavoite:
 • Opiskelija osaa taulukkolaskennan syventävän käytön ja osaa soveltaa taitojaan opiskelussa sekä työelämässä tekniikan ja liikenteen alalla.
 • Opiskelija osaa valita ja soveltaa tilanteeseen soveltuvia analyyttisia ja laskennallisia menetelmiä
 • Opiskelija osaa kerätä ja tulkita tarkoituksen mukaista tietoa sekä käsitellä sitä

Sisältö:

 • Taulukkolaskentaohjelman monipuolinen soveltaminen sekä sovellusten yhteiskäyttö (taulukkolaskenta, tekstinkäsittely).
 • Merkkijonojen käsittely
 • Suurien tietoaineistojen käsittely
 • Taulukkolaskennan loogiset-, joukko- ja hakufunktiot
 • Lomakeohjausobjektit sekä makrojen luominen
 • Analyysityökalujen hyödyntäminen tekniikan alan sovelluksissa.
 • Pivot-taulukoiden sekä -kaavioiden perustoiminnot

Förkunskapskrav

ICT-valmiudet tai vastaavat korkeakouluopinnot

Bedömningskriterier

Hyväksytty/Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakson kokonaissuoritus tehdään palautettujen tehtävien perusteella kolmessa vaiheessa, jotka vastaavat tenttiä ja uusintatenttejä. Tehtävien palautusaikataulu kerrotaan opintojakson alussa. Mikäli opintojakson suoritus on kesken ensimmäisen tai toisen arviointivaiheen ajankohtana, on sinulla mahdollisuus täydentää suoritustasi kolmanteen arviointivaiheeseen saakka.

 1. arviointivaihe: 01.12.2022
 2. arviointivaihe: 01.12.2022
 3. arviointivaihe: 15.12.2022

Opintojakson päättymispäivä 14.12.2022

Opintojakson aloitusinfo järjestetään 14.09.2022 kello 17.00 verkossa. Osoite lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse.

Info

Julkinen opiskelumateriaali koostuu Microsoftin toimisto-ohjelmien ohjekirjastosta. (https://support.office.com/fi-fi)

Mer information

Palaute annetaan kommentteina verkko-oppimisympäristöön opintojakson aikana. Arviointi on osaamistavoitteisiin pohjautuvaa, laadullista, kriteeriperusteista.

Anmälningsinformation

Ilmoitathan opintojesi peruuntumisesta kirjallisesti osoitteessa: campusonline@jamk.fi. Kirjoitathan viestiin peruuttamasi opintojakson nimi sekä yhteystietosi. Kiitos!