Våren | Fullbokad
Kursnamn Excelin edistynyt käyttö tekniikan sovelluksissa
Kursdatum 18.01.2023 - 19.04.2023
Yrkeshögskolan Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Teknologi HUB
Lärare Juha Kuula
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 05.01.2023
Kursförverkligande
Anmälningsinformation

Excelin edistynyt käyttö tekniikan sovelluksissa

18.01.2023 - 19.04.2023

Beskrivning

Tavoite:
 • Opiskelija osaa taulukkolaskennan syventävän käytön ja osaa soveltaa taitojaan opiskelussa sekä työelämässä tekniikan ja liikenteen alalla.
 • Opiskelija osaa valita ja soveltaa tilanteeseen soveltuvia analyyttisia ja laskennallisia menetelmiä
 • Opiskelija osaa kerätä ja tulkita tarkoituksen mukaista tietoa sekä käsitellä sitä

Sisältö:

 • Taulukkolaskentaohjelman monipuolinen soveltaminen sekä sovellusten yhteiskäyttö (taulukkolaskenta, tekstinkäsittely).
 • Merkkijonojen käsittely
 • Suurien tietoaineistojen käsittely
 • Taulukkolaskennan loogiset-, joukko- ja hakufunktiot
 • Lomakeohjausobjektit sekä makrojen luominen
 • Analyysityökalujen hyödyntäminen tekniikan alan sovelluksissa.
 • Pivot-taulukoiden sekä -kaavioiden perustoiminnot

Förkunskapskrav

ICT-valmiudet tai vastaavat korkeakouluopinnot

Bedömningskriterier

Hyväksytty/Hylätty. Palaute annetaan kommentteina verkko-oppimisympäristöön opintojakson aikana. Arviointi on osaamistavoitteisiin pohjautuvaa, laadullista, kriteeriperusteista.

Arbetsformer och schemaläggning

Huom. Opintojakson aloitusinfo järjestetään 18.01.2023 kello 17.00 verkossa. Osoite lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse viimeistään 17.01.2023.

Opintojakson kokonaissuoritus tehdään palautettujen tehtävien perusteella kolmessa vaiheessa, jotka vastaavat tenttiä ja uusintatenttejä. Tehtävien palautusaikataulu kerrotaan opintojakson alussa. Mikäli opintojakson suoritus on kesken ensimmäisen tai toisen arviointivaiheen ajankohtana, on sinulla mahdollisuus täydentää suoritustasi kolmanteen arviointivaiheeseen saakka.

 • Arviointi 1, to 6.04.2023 alkaen
 • Arviointi 2, to 13.04.2023 alkaen
 • Opintojakson päättymispäivä ke 19.04.2023
 • Arviointi 3, to 20.04.2023 alkaen

Info

Julkinen opiskelumateriaali koostuu Microsoftin toimisto-ohjelmien ohjekirjastosta. (https://support.office.com/fi-fi)

Anmälningsinformation

Ilmoitathan opintojesi peruuntumisesta kirjallisesti osoitteessa: campusonline@jamk.fi. Kirjoitathan viestiin peruuttamasi opintojakson nimi sekä yhteystietosi. Kiitos!

Huomioithan ilmoittautuessasi, että emme käsittele ilmoittautumisia viikolla 19.12.2022 – 6.1.2023 sekä viikolla 9.

HUOM. CampusOnlinen kapasiteetti on täynnä.