Hösten
Kursnamn French 4
Kursdatum 01.11.2022 - 30.12.2022
Yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Engelska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Språk och kommunikation HUB
Lärare Xamkin lehtori
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 16.10.2022
Kursförverkligande
Anmälning

French 4

01.11.2022 - 30.12.2022

Beskrivning

Objective: You can use basic language structures and vocabulary in oral and written communication situations at European level (CEFR) A1.2. You understand standard speech and texts about familiar and workrelated themes. Content: What kind of vocabulary and language structures do you need in the basic communication situations in working life? How do you use basic language structures in working life communication situations? How do you improve your listening comprehension skills related to communication situations also in the working life?

Förkunskapskrav

French 1-3 or equivalent knowledge

Bedömningskriterier

Assessment scale: 1-5

Criteria: Written exam.

Arbetsformer och schemaläggning

Will be informed at the beginning of the course.