Hösten
Kursnamn Futudemy: Innovointi ja APIen hyödyntäminen liiketoiminnassa, case: Seinäjoen kaupunki
Kursdatum 20.09.2022 - 11.10.2022
Yrkeshögskolan Laurea-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 2 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Annukka Jussila
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 15.09.2022
Kursförverkligande
Anmälning

Futudemy: Innovointi ja APIen hyödyntäminen liiketoiminnassa, case: Seinäjoen kaupunki

20.09.2022 - 11.10.2022

Beskrivning

Opintojakso soveltuu erityisesti kaupallisten aineiden, teknisten alojen tai palvelumuotoilun opiskelijoille, mutta myös muille, jotka haluavat oppia kehittämään innovaatioita hyödyntäen dataa ja erilaisia teknologioita.

Data ja digitalisaatio on osana työelämää kaikilla toimialoilla ja jokaisessa tehtävässä. Digitalisaatio ja sen mukana data tuo uusia osaamistarpeita ja haasteita työelämään.

 • Liiketoiminnan opiskelijat oppivat tunnistamaan ja hyödyntämään datan, APIen ja teknologioiden mahdollisuudet liiketoiminnan kehityksessä
 • Palvelumuotoilijat voivat kehittää parempia palveluita, kun he tietävät miten hyödyntää dataa, tekoälypohjaisia ratkaisuja ja automaatiota palveluita suunniteltaessa.
 • IT-opiskelijat saavat lisää kokemusta liiketoimintahaasteiden ratkaisemisesta datan ja teknologioiden avulla.

Futudemy pohjautuu Osaango Oy:n kehittämään menetelmään, jossa opetellaan innovoimaan ja kehittämään uusia “älykkäämpiä” liiketoimintaratkaisuja hyödyntäen dataa ja ohjelmointirajapintoja. Osallistuaksesi kurssille et tarvitse aiheesta aikaisempaa kokemusta. Lisää tietoa ohjelmointirajapinnoista: https://youtu.be/cAC66ZkYb3M

Opintojaksolla sovelletaan palvelumuotoilun menetelmiä liiketoimintahaasteen ratkaisemiseksi. Ratkaisussa hyödynnetään dataa, ohjelmointirajapintoja (API) sekä älykkäitä teknologioita. Jokainen osallistuja työstää kurssilla aktiivisesti tiimin yhteistä ideaa. Idean jalostamisessa auttavat myös muut opiskelijat, fasilitaattorit ja mentorit Osaangolta, Ciscolta, ja muista yhteistyöyrityksistä.

Yhteisten sessioiden jälkeen kukin tiimi työstää omaa ideaa eteenpäin menetelmän mukaisesti. Tähän kuluu aikaa vähintään 2 tuntia riippuen opiskelijan itselleen asettamista tavoitteista.

Futudemyn jälkeen

 • Pystyt hyödyntämään opittuja menetelmiä uusien ideoiden kehittämiseen
 • Tiedät miten dataa, API-ratkaisuja ja älykkäitä teknologioita voidaan hyödyntää osana palvelujen suunnittelua.
 • Tiedät, miten työskennellään moniammatillisessa tiimissä, joka koostuu eri toimintojen kuten datan, liiketoiminnan ja IT osaajista ja jotka yhdessä kehittävät uutta ideaa ja ratkaisua
 • Osaat luoda prototyypin innovatiivisesta ratkaisusta, joka ratkaisee liiketoiminnan ongelman käyttäen dataa ja älykästä teknologiaa.
 • Opintojakson päätteeksi sinulla on ratkaisu, jota voit lähteä kehittämään eteenpäin tai käyttää osana portfoliotasi.

Förkunskapskrav

Opintojakso soveltuu erityisesti kaupallisten aineiden, teknisten alojen tai palvelumuotoilun opiskelijoille, mutta myös muille, jotka haluavat oppia kehittämään innovaatioita hyödyntäen dataa ja erilaisia teknologioita.

Bedömningskriterier

Hyväksytty/hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso toteutetaan etänä viikottaisilla yhteisillä tapaamisilla Futudemy opiskelualustalla. Tapaamiset kestävät kaksi tuntia, kerran viikossa, neljän viikon ajan. Lähellä olevat saman korkeakoulun opiskelijat voivat myös tehdä ryhmätyöt lähiopetuksena mahdollisuuksien mukaan.

Jokaisella tutustutaan käytettäviin menetelmiin ja ideaa edistetään näillä työkaluilla tapaamisen aikana ja saatetaan loppuun seuraavaksi kerraksi.

Yhteisillä kerroilla käydään läpi myös teoriaa ja käytännön esimerkkejä ohjelmointirajapinnoista ja kokonaisista asiakaskokemusta parantavista esimerkkiratkaisuista. Opintojaksolla huomioidaan myös erilaisia teknologisia ratkaisuja sen mukaan, miten ne kuuluvat osana opiskelijan ideoimaan ratkaisuun.

Tapaamiskerrat (Oppimistavoitteiden saavuttamiseksi yhteisiin tapaamisiin osallistuminen on pakollista.)

 • 20.9. klo 16-18 Tutustutaan työvälineisiin, tutustutaan haasteeseen ja ideoidaan ratkaisuja sen ympärillä.
 • 27.9. klo 16-18 Valittua ideaa jalostetaan datan, ohjelmointirajapintojen ja muiden teknologisten ratkaisujen avulla Futudemy-mallin mukaisesti. Muut opiskelijat, fasilitoijat ja mentorit avustavat kehittämisessä.
 • 4.10. klo 16-18 Oppiminen lisääntyy ja ideaa viedään eteenpäin valmiiksi suunnitelmaksi.
 • 11.10. klo 16-18 Valmiit suunnitelmat esitellään muulle ryhmälle ja saadaan palaute.

Info

This course is provided by Osaango Oy. In this course you will have technology companies as mentors, such as Cisco.

Mer information

Oppimistavoitteiden saavuttamiseksi yhteisiin tapaamisiin osallistuminen on pakollista.