Sommaren
Kursnamn Fysioterapeutin työympäristönä koulu
Kursdatum 15.05.2023 - 31.07.2023
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Hilppa Mustonen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 30.04.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Fysioterapeutin työympäristönä koulu

15.05.2023 - 31.07.2023

Beskrivning

Osaamistavoitteet

  • Osaat hyödyntää moniammatillista yhteistyötä kouluympäristössä koululaisten toimintakyvyn edistämiseksi
  • Osaat huomioida opetussuunnitelmien sisällön fysioterapeuttisissa opetustuokiossa
  • Osaat arvioida move -mittauksien tuloksia ja suunnitella fysioterapiaa niiden perusteella
  • Osaat arvioida kouluikäisen työskentelyergonomiaa
  • Tunnistat teknologian mahdollisuuksia osana kouluikäisten fysioterapiaa

Sisältö

  • Fysioterapeutti osana kouluterveydenhuoltoa
  • Move-testit
  • Opetussuunnitelmien huomioiminen fysioterapeutin työssä
  • Ergonomia

Förkunskapskrav

Opintojakso soveltuu fysioterapian opiskelijoille sekä fysioterapeuteille.

Arbetsformer och schemaläggning

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.