Hösten
Kursnamn Fysioterapia osana kuntoutusta
Kursdatum 03.10.2022 - 25.11.2022
Yrkeshögskolan Lapin ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Heli Katajamäki
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Fysioterapia osana kuntoutusta

03.10.2022 - 25.11.2022

Beskrivning

Osaamistavoitteet: Ymmärrät kuntoutuksen käsitteenä ja sen sijoittumisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toimintakenttään. Osaat kuvata kuntoutusjärjestelmän pääpiirteet. Tunnistat kuntoutuksen ja fysioterapian peruskäsitteet ja osaat kuvata niiden keskeiset asiasisällöt. Ymmärrät toimintakyvyn laaja-alaisena ilmiönä. Tiedät fysioterapeutin ammatillisen osaamisen sisällön sekä työ-ja toimintakentät. Sisällön jaksotus: Kuntoutus Fysioterapia – Fysioterapia – Toimintakyky – ICF Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus – GAS-menetelmä Fysioterapeutin ydinosaaminen Fysioterapeutti

Bedömningskriterier

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

3.10.-25.11.2022

Suorituskertoja on kaikissa tenteissä (4 kpl) kolme, joista paras suoritus huomioidaan.

Anmälningsinformation

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline-opintoihin.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​

Lisätietoja: campusonline@lapinamk.fi