Hösten
Kursnamn Geometria ja vektorilaskenta
Kursdatum 23.10.2023 - 22.12.2023
Yrkeshögskolan Tampereen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Teknologi HUB
Lärare Jukka Suominen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 24.08.2023 - 29.10.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Geometria ja vektorilaskenta

23.10.2023 - 22.12.2023

Beskrivning

Kurssilla opiskelija oppii geometrian ja vektorilaskennan terminologiaa, kurssilla opetellaan erilaisten tasokuvioiden osia ja pinta-aloja sekä erilaisten kappaleiden tilavuuksia ja pinta-aloja erityisesti tekniikan sovellustehtävissä, opiskelija oppii vektorilaskentaa ja soveltamaan vektoreita tekniikan ongelmissa, lisäksi kurssilla opetellaan kompleksilukujen eri esitysmuodot ja niillä laskeminen.

Sisältö:

  • vinokulmaisen kolmion ratkaiseminen sekä erilaisten tasokuvioiden pinta-aloja
  • tasoalueen painopiste
  • ympyräoppi
  • vektorilaskenta tasossa ja avaruudessa
  • kompleksiluvut

Bedömningskriterier

Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa ratkoa tasogeometrian ja vektorilaskennan perustehtäviä ja ratkaista yksinkertaisia sovelluksia, jotka ovat käsiteltyjen tehtävien kaltaisia. Opiskelija tuntee kompleksilukujen eri esitysmuodot ja osaa laskea niillä. Ratkaisujen perusteluissa ja matemaattisissa käsitteissä ja merkinnöissä voi olla vielä haparointia. Opiskelija ottaa vastuun omasta opiskelustaan ja suoriutuu tehtävistä ryhmän tukemana.

Hyvä (3-4)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa soveltaa opintojakson asioita erilaisiin tilanteisiin ja osaa perustella ratkaisut. Matemaattisia merkintöjä ja käsitteitä käytetään pääsääntöisesti oikein. Opiskelija suoriutuu annetuista tehtävistä itsenäisesti ja ottaa vastuun myös ryhmän suoriutumisesta.

Kiitettävä (5)

Edellisen lisäksi opiskelijalla on kokonaisvaltainen käsitys opintojakson asioista ja hän osaa soveltaa niitä vaikeampiin ongelmiin. Opiskelijalla on taito esittää ja perustella loogisesti valitut ratkaisut. Ratkaisut esitetään selkeästi ja matemaattisia käsitteitä käytetään täsmällisesti. Opiskelija on erittäin motivoitunut ja ottaa sitoutuneesti vastuuta omasta ja ryhmän suoriutumisesta.

Arbetsformer och schemaläggning

Verkkokurssi, itsenäinen opiskelu, teoriamonisteet, videot, esimerkilaskut, kotitehtävät, ohjaustunnit, etätentti.

Ajasta ja paikasta riippumatonta opiskelua. Ohjausta tiistaisin klo 17.00-18.00. Linkit TUNI Moodlessa.

Opetusmateriaali TUNI Moodlessa.

Suositeltaan hankittavaksi:

  • Tekniikan Kaavasto, Tammertekniikka; 2. tai uudempi painos
  • symbolinen laskin TI-Nspire CX Cas tai vastaava

Anmälningsinformation

Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

TAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat TAMKin opintojaksoille Pakin kautta.