Sommaren
Kursnamn Gerontologisen asiakkaan kokonaisvaltainen arviointi ja laadukas hoito (YAMK)
Kursdatum 01.05.2023 - 31.08.2023
Yrkeshögskolan LAB-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Matleena Takaluoma, Sari Kokkonen
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå Högre YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 31.03.2023
Kursförverkligande
Anmälning
Anmälningsinformation

Gerontologisen asiakkaan kokonaisvaltainen arviointi ja laadukas hoito (YAMK)

01.05.2023 - 31.08.2023

Beskrivning

Tavoitteet: Opiskelija osaa

 • arvioida ja kehittää gerontologisen hoitotyön viitekehyksestä asiakkaan hoitoa ja palvelua
 • toteuttaa kokonaisvaltaista geriatrista arviointia (CGA) ja näyttöön perustuvaan tietoon pohjautuvaa päätöksentekoa
 • toteuttaa eettiseen perustaan pohjautuvaa päätöksentekoa erityisesti haavoittuvissa asiakasryhmissä
 • hyödyntää teknologiaa ja digitaalisia palveluita ikääntyneen kokonaisvaltaisen toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä

Sisältö:

 • Gerontologinen hoitotyö
 • Hyvä vanhuus
 • Ikäihmisen hoidon laatusuositukset
 • Ikäihmisen hoitoon ja palveluun liittyvät eettiset ristiriidat
 • Itsemäärämisoikeuden tukeminen
 • Ikääntyneen yleistilan lasku, akuutit tilanteet ja niiden arviointi
 • Kokonaisvaltainen geriatrinen arviointi (CGA)
 • Teknologian ja digitaalisten palvelujen hyödyntäminen ikääntyneen hoidossa, mahdollisuudet, haasteet ja eettisyys

Förkunskapskrav

Ei vaadi edeltävää osaamista.

Bedömningskriterier

1-5

Arbetsformer och schemaläggning

Verkkototeutus 100 % Moodle-oppimisalustalla. Kurssin voit suorittaa oman aikataulun mukaisesti 1.5. – 31.8.2023 välisenä aikana. Opintojaksoon ei liitty kalenteriin sidottuja tapaamisia.

Verkkokurssi sisältää 4 palautettavaa tehtävää. Tehtävät tulee suorittaa annetussa järjestyksessä ja seuraava tehtävä avautuu, kun olet palauttanut edeltävän tehtävän.

Opintojaksoon liittyvää ohjausta on saatavissa Zoomissa. Aikataulu löytyy toteutussuunnitelmasta. Osallistuminen on vapaaehtoista. Ohjaustunteja ei tallenneta.

Anmälningsinformation

HUOM! LABin kesän Campusonline-opinnoille ilmoittautumisaika päättyy 31.3.2023.

Tutkinto- tai polkuopiskelija: ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Hyväksymisilmoitukset lähetetään huhtikuun aikana kurssin alkuun mennessä.