Sommaren
Kursnamn Globaali monikulttuurinen yhteiskunta
Kursdatum 01.06.2023 - 15.08.2023
Yrkeshögskolan Tampereen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Nasrin Jinia
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 31.05.2023
Kursförverkligande
Anmälning
Anmälningsinformation

Globaali monikulttuurinen yhteiskunta

01.06.2023 - 15.08.2023

Beskrivning

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa globaaliin monikulttuurisuuteen liittyvät keskeiset käsitteet ja teoriat sekä ymmärtää globaalin ja paikallisen merkityksen yhteiskunnassa. Opiskelija osaa tarkastella ja edistää yhdenvertaisuutta ja antirasistista toimintaa yhteiskunnassa sekä jäsentää yhdenvertaisuuteen ja rasismiin liittyviä teoreettisia näkökulmia. Opiskelija osaa edistää arvostavaa kohtaamista vuorovaikutuksessa ja kehittää asiantuntemustaan monikulttuurisessa työssä. Opiskelija osaa jäsentää erilaisia näkökulmia hyvinvointiin ja terveyteen suomalaisessa monikulttuurisessa yhteiskunnassa.

Opintojaksolla käsitellään teorioita ja näkökulmia, joilla globaali ja paikallinen liittyvät toisiinsa yhteiskunnassa ja minkälaisia yhdenvertaisuuden kysymyksiä tästä yhteydestä nousee. Opintojaksolla tarkastellaan erilaisia tapoja edistää yhdenvertaisuutta rakenteisiin vaikuttamalla ja kehittämällä arvostavaa kohtaamista vuorovaikutuksessa. Opintojaksolla käsitellään erilaisia teoreettisia lähestymistapoja kulttuurien väliseen kommunikaatioon monikulttuurisessa työssä ja työyhteisössä. Opintojaksolla tutustutaan hyvinvointiin ja terveyteen monikulttuurisessa yhteiskunnassa tutkimustiedon, ammattilaisten tiedon ja kokemusasiantuntijatiedon näkökulmista.

Bedömningskriterier

tyydyttävä (1-2)

  • Opiskelija osaa tunnistaa, nimetä ja määritellä globaaliin monikulttuuriseen yhteiskuntaan liittyvät ilmiöt ja peruskäsitteistön.

hyvä (3-4)

  • Opiskelija jäsentää globaaliin ja monikulttuurisuuteen liittyvien ilmiöiden ja käsitteiden välisiä suhteita. Opiskelija soveltaa, selittää ja vertailee hyvinvoinnin ja terveyden globaalia ja monikulttuurista kenttää ja syitä toisiinsa suomalaisessa yhteiskunnassa.

kiitettävä (5)

  • Opiskelija ymmärtää laaja-alaisia kokonaisuuksia ja niiden välisiä suhteita globaalissa monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Opiskelija yleistää ja analysoi globaalia monikulttuurista yhteiskuntaa tutkimuskohteena ja yhdistää monikulttuurisuuteen liittyvää tutkimusta ja ilmiöitä toisiinsa.

Arbetsformer och schemaläggning

Virtuaalinen.

 

Anmälningsinformation

Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

TAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat TAMKin opintojaksoille Pakin kautta.