Hösten
Kursnamn Globaalit terveysuhat ja matkustaminen
Kursdatum 10.10.2022 - 31.03.2023
Yrkeshögskolan Vaasan ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Sanna Saikkonen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsfri
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.09.2022 - 02.10.2022
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Globaalit terveysuhat ja matkustaminen

10.10.2022 - 31.03.2023

Beskrivning

Opintojakson suoritettuasi

 • tunnistaa matkustamiseen liittyvät terveysriskit 
 •  ennaltaehkäistä terveysriskejä. 
 • arvioida erilaisia globaaleja terveysuhkia 
 • Tehdä terveysuhkien riskinarvioinnin  

Sisältö:

 • Globaalit terveysuhat 
 • Matkailijan terveysriskit 
 • Turvallinen matkustaminen 
 • Terveysuhkien riskinarviointi 
 • Opiskelu ja työskentely ulkomailla 

Förkunskapskrav

Ei edeltävyysehtoja

Bedömningskriterier

Arviointimenetelmät: 

Riskinarviointi tehtävä 

Hyväksytty/Hylätty 

 

Arviointikriteerit: Opiskelija osaa 

 

 • tunnistaa matkustamiseen liittyviä terveysriskejä 
 • ennaltaehkäistä terveysriskejä 
 • arvioida globaaleja terveysuhkia 
 • tehdä riskinarvioinnin 

Arbetsformer och schemaläggning

Verkko-opetus Moodlessa, itsenäinen työskentely 

10.10.2022 – 31.3.2023 

Mer information

Ilmoitamme tiedon kurssille pääsystä ilmoittautumisajan päätyttyä.

Anmälningsinformation

Ilmoitamme ohjeet kurssille pääsemiseksi ilmoittautumisajan päätyttyä.