Sommaren
Kursnamn Google-markkinoinnin perusteet haltuun
Kursdatum 01.06.2023 - 31.08.2023
Yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla, Turism och kosthåll HUB, Business HUB
Lärare Kuiri Tiina
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 21.04.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Google-markkinoinnin perusteet haltuun

01.06.2023 - 31.08.2023

Beskrivning

Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat parantaa omia digitaalisen markkinoinnin taitojaan ja menestyä työelämässä. Opintojakson aikana perehdytään Googlen markkinointiympäristöön ja tutustutaan Google Ads-markkinoinnin perusteisiin. Opintojakson jälkeen opiskelija saa käsityksen markkinoinnista Google Ads-alustalla.

Opintojakson aikana tutustutaan Google Ads-markkinointiin hyödyntäen Googlen omaa oppimisympäristöä ja ohjekeskusta.

  • Google Adsin kampanjoinnin perusteet
  • Google Adsin mainosmuodo
  • Google -ohjekeskuksen hyödyntäminen

Förkunskapskrav

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) – Hylätty (0)

Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti verkkotehtäviin ja Google Ads -sertifikaatteihin.

Arbetsformer och schemaläggning

100 % verkkokurssi (Moodle + Googlen oppimisympäristö)

Google Ads -sertifikaattikoe suoritetaan englanniksi, joten englannin kielen taito on olennainen kokeen suorittamisessa.

Info

Materiaalit pääosin englanniksi.

Anmälningsinformation

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.