Våren | Fullbokad
Kursnamn Graafisen alan sommittelu ja värioppi
Kursdatum 27.02.2024 - 17.05.2024
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 2 SP

Bransch Kultur HUB
Lärare Juha-Pekka Leppänen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 19.02.2024 - 28.04.2024
Kursförverkligande
Anmälningsinformation

Graafisen alan sommittelu ja värioppi

27.02.2024 - 17.05.2024

Beskrivning

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • Osaa soveltaa väreihin ja sommitteluun liittyviä ilmiöitä omassa suunnittelussaan
  • Opiskelijalle muodostuu käsitys värien ja sommittelun merkityksestä graafisessa suunnittelussa

Sisältö

  • Perehdytään sommittelun mahdollisuuksiin graafisessa suunnittelussa
  • Kuinka jäsentää sisältöä ja kuinka ohjata katsetta kuvapinnalla sommittelun ja värien avulla
  • Tutustutaan väriopin teorioihin sekä värien hyödyntämistä mielikuvien luomisessa
  • Perehdytään sommittelun ja väriopin käsitteisiin
  • Harjoitellaan värien vuorovaikutuksen ja sommittelun suhdetta graafisessa suunnittelussa

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit

Kaikki tehtävät suoritettu tehtävien tavoitteiden mukaan hyväksytysti = hyväksytty

Arbetsformer och schemaläggning

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Verkko-opetus tapahtuu Moodle-oppimisympäristössä. Opiskelija suorittaa opintojakson sisältöön liittyviä tehtäviä ja palauttaa ne opettajan kommentoitavaksi Moodleen. Opintojaksossa ei ole kontaktiopetustunteja.

Info

Huom. Tarvitset tietokoneen, internetyhteyden, tietokoneen peruskäyttötaidot sekä perustaidot jonkin kuvankäsittelyohjelman (Photohop tai Gimp) tai piirustusohjelman (Illustrator) käyttöön sekä mahdollisuuden käyttää sitä.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.