Hösten
Kursnamn Green Care -menetelmät ja toimintamuodot
Kursdatum 01.09.2022 - 31.10.2022
Yrkeshögskolan Lapin ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Sanna Vinblad
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Green Care -menetelmät ja toimintamuodot

01.09.2022 - 31.10.2022

Beskrivning

Tavoitteet:

  • Osaat nimetä, analysoida ja soveltaa Green Care -toiminnan keskeisiä menetelmiä ja toimintamuotoja sekä luonnon hyvinvointivaikutuksia niissä
  • Osaa selittää Green Care -toiminnan keskeisiin menetelmiin ja toimintamuotoihin liittyviä osaamisvaatimuksia
  • Osaa tarkastella ohjaustyötä eri Green Care -menetelmissä ja toimintamuodoissa ohjauksen, kehittämisen ja neuvonnan näkökulmasta.
  • Osaa toimia luontolähtöisen hyvinvoinnin monialaisissa verkostoissa
  • Osaa selittää eläinten hyvinvointiin liittyvät keskeiset asiat Green Care -toiminnassa

Teemat:

Oppimisen taidot (tiedon käsittely, omaksuminen ja soveltaminen, johtopäätösten tuottaminen eri aihepiirien sisältöjä prosessoimalla, tiedon käytännönläheinen, pohtiva ja kriittinen lähestyminen, yhteisöllinen oppiminen), eettinen osaaminen ja vastuullisuus, valmiudet keskusteluun ja toiminnan kehittämiseen.

Sisältö:

  • Green Care -menetelmien ja toimintamuotojen hyvinvointivaikutukset
  • Green Care -menetelmät ja toimintamuodot käytännössä
  • Laatu ja verkostojen mahdollisuudet

Bedömningskriterier

Oppimistehtävät ja harjoitukset, harjoituksiin ja webinaareihin osallistuminen

H-5

Arbetsformer och schemaläggning

Webinaarit, oppimistehtävät, verkko-opinnot

Opintojakso on osa valtakunnallisen Green Care -koulutusverkoston Green Care PRO -opintokokonaisuutta: www.greencarekoulutus.fi

Opintojakso sisältää kontaktikertoja webinaareina, katso opintojakson tarkempi aikataulu osoitteesta https://blogi.eoppimispalvelut.fi/greencare/koulutuskalenteri-2/

Anmälningsinformation

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline-opintoihin.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.  Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​

Lisätietoja: campusonline@lapinamk.fi