Våren
Kursnamn Green Care -palvelut ja –yrittäjyys
Kursdatum 22.01.2024 - 05.05.2024
Yrkeshögskolan Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Humanistisk och pedagogisk HUB, Språk och kommunikation HUB, Kultur HUB, Naturvetenskaplig HUB, Naturbruk och miljö HUB, Turism och kosthåll HUB, Hälsa och välmående HUB, Business HUB, Entreprenörskap HUB
Lärare Soila Huhtaluhta
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 20.11.2023 - 12.01.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Green Care -palvelut ja –yrittäjyys

22.01.2024 - 05.05.2024

Beskrivning

Opintojaksolla täydennät osaamistasi Green Care -toiminnasta ja sen toteuttamisesta omaan toimialaasi pohjautuen. Opit Green Care -menetelmistä ja -toimintamuodoista ja niiden hyvinvointivaikutuksista sekä LuontoHoivan ja LuontoVoiman erilaisista asiakkuuksista. Lisäksi perehdyt Green Care -toiminnan edellytyksiin sekä Green Care – palveluiden tuottamiseen.

Sisältö:

 • Green Care -menetelmät ja -palvelut, niiden erityispiirteet ja hyvinvointivaikutukset
 • Green Care -asiakkuudet, erilaiset hyvinvointitavoitteet ja ohjauksen merkitys
 • Green Care -palveluliiketoiminnan suunnittelu yrityksessä tai muussa organisaatiossa
 • Green Care -toiminnan laatu, vaatimukset ja verkostojen mahdollisuudet

Tavoitteet:

 • Opiskelija osaa nimetä ja analysoida Green Care -toiminnan keskeisiä menetelmiä ja toimintamuotoja sekä luonnon hyvinvointivaikutuksia niissä
 • Opiskelija osaa tunnistaa erilaiset Green Care -asiakkaat ja heidän tarpeensa ja tavoitteensa, sekä osaa selittää ohjaustaitojen merkityksen Green Care –toiminnassa
 • Opiskelija osaa suunnitella omaan toimialaan pohjautuvia Green Care –palvelutuotteita sekä Green Care palveluliiketoimintaa yrityksessä tai muussa organisaatiossa
 • Opiskelija osaa tulkita Green Care -toiminnan keskeisiä osaamis- ja toimintaedellytyksiä, laatuvaatimuksia ja verkostojen mahdollisuuksia

Förkunskapskrav

Green Care -toiminta ja luonnon hyvinvointivaikutukset 5op tai vastaava, esim. Green Care Perusteet 5op

Bedömningskriterier

Hyväksytty – Hylätty

Hyväksytty suoritus:

 • Opiskelija suorittaa jaksolle sisältyvät oppimistehtävät määräajan puitteissa
 • Opiskelija osaa nimetä ja analysoida Green Care -toiminnan keskeisiä menetelmiä ja toimintamuotoja sekä luonnon hyvinvointivaikutuksia niissä
 • Opiskelija osaa tunnistaa erilaiset Green Care -asiakkaat ja heidän tarpeensa ja tavoitteensa, sekä osaa selittää ohjaustaitojen merkityksen Green Care –toiminnassa
 • Opiskelija osaa suunnitella omaan toimialaan pohjautuvia Green Care –palvelutuotteita sekä Green Care palveluliiketoimintaa yrityksessä tai muussa organisaatiossa
 • Opiskelija osaa tulkita Green Care -toiminnan keskeisiä osaamis- ja toimintaedellytyksiä, laatuvaatimuksia ja verkostojen mahdollisuuksia

Hylätty suoritus:

 • Opiskelija ei suorita jaksolle sisältyviä oppimistehtäviä määräajan puitteissa
 • Opiskelijalla ei ole osaamistavoitteiden mukaisia tietoja tai taitoja

Arbetsformer och schemaläggning

Itsenäistä verkko-opiskelua, aikataulu on tehtävien palautusaikataulujen puitteissa vapaa. Ei pakollisia läsnäoloa vaativia verkkotapaamisia.

Info

Yleiset verkko-opiskelun mahdollistavat tekniset vaatimukset.

Anmälningsinformation

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 20.11.2023 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (10€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake, joka julkaistaan 20.11.2023 tämän sivun yläosassa.

The courses are free of charge for degree students at universities of applied sciences and for Open Studies’ path students. Also students from schools of professional teacher education and exchange students may select courses and complete the courses free of charge. The enrollment period begins on 20th November at 8 am. See Enroll button in the beginning of this page. Notice! The degree students of SeAMK sign up through Peppi (https://peppi.seamk.fi).