Hösten | Fullbokad
Kursnamn Green Care -toiminta ja luonnon hyvinvointivaikutukset
Kursdatum 20.09.2022 - 18.12.2022
Yrkeshögskolan Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Naturbruk och miljö HUB, Turism och kosthåll HUB, Hälsa och välmående HUB, Entreprenörskap HUB
Lärare Soila Huhtaluhta
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 31.08.2022
Kursförverkligande
Anmälningsinformation

Green Care -toiminta ja luonnon hyvinvointivaikutukset

20.09.2022 - 18.12.2022

Beskrivning

Sisältö Luonnon vaikuttavuus: luontosuhde, luonnon hyvinvointivaikutukset, ohjaustyö Green Care -toiminta: termit ja käsitteet, toimintakenttä, laatukriteerit

Tavoitteet Opiskelija osaa selittää luonnon merkityksen ihmisen hyvinvoinnille, esitellä vaikuttavuuden taustateorioita ja antaa esimerkkejä. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa luonnon hyvinvointivaikutuksia omassa toiminnassaan. Opiskelija osaa arvioida omaa luontosuhdettaan sekä vertailla erilaisia luontosuhteita. Hän osaa tukea sekä omaa että asiakkaan luontosuhteen vahvistumista ammatillisesti ja tavoitteellisesti sekä osaa selittää ohjaustaitojen merkityksen Green Care –toiminnassa.

Opiskelija osaa esitellä Green Care toimintaa määrittelevät tekijät ja alan laatukriteerit sekä osaa analysoida Green Care -toiminnan erityispiirteitä ja erottaa sen muista hyvinvointia edistävistä menetelmistä ja muusta luontolähtöisestä toiminnasta. Opiskelija osaa arvioida Green Care -toiminnan merkitystä ja vaikutusta yhteiskunnassa sekä nimetä Green Care –toimintakenttää Suomessa ja alan keskeisissä maissa.

Förkunskapskrav

Aikaisempia opintoja ei tarvita

Bedömningskriterier

Hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus:

  • Opiskelija suorittaa jaksolle sisältyvät oppimistehtävät määräajan puitteissa
  • Opiskelija osaa selittää luonnon merkityksen ihmisen hyvinvoinnille, osaa esitellä vaikuttavuuden taustateorioita ja antaa esimerkkejä
  • Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa luonnon hyvinvointivaikutuksia omassa toiminnassaan
  • Opiskelija osaa arvioida omaa luontosuhdettaan sekä vertailla erilaisia luontosuhteita, osaa tukea sekä omaa että asiakkaan luontosuhteen vahvistumista ammatillisesti ja tavoitteellisesti
  • Opiskelija osaa selittää ohjaustaitojen merkityksen Green Care –toiminnassa
  • Opiskelija osaa esitellä Green Care –toimintaa määrittelevät tekijät ja alan laatukriteerit
  • Opiskelija osaa analysoida Green Care -toiminnan erityispiirteitä ja erottaa sen muista hyvinvointia edistävistä menetelmistä ja muusta luontolähtöisestä toiminnasta.
  • Opiskelija osaa arvioida Green Care -toiminnan merkitystä ja vaikutusta yhteiskunnassa sekä nimetä Green Care –toimintakenttää Suomessa ja alan keskeisissä maissa.

Hylätty suoritus:

  • Opiskelija ei suorita jaksolle sisältyviä oppimistehtäviä määräajan puitteissa.
  • Opiskelijalla ei ole osaamistavoitteiden mukaisia tietoja tai taitoja.

Arbetsformer och schemaläggning

Verkkototeutus. Aloitusinfo tiistaina 20.9.2022 klo 18, tallennetaan Moodleen. Ei verkkotapaamisia tai pakollisia läsnäoloaikoja. Opiskelun aikataulu on tehtävien palautuspäivien puitteissa vapaa, mutta huomioithan, että tehtävät on jaksotettu koko kurssin ajalle.

Info

Yleiset verkko-opiskelun tekniset vaatimukset.

Mer information

Kurssi täyttää Green Care Finland Ry:n laatumerkkien teoreettisen osaamisvaatimuksen. Kurssi on mahdollista suorittaa myös osana SeAMKin Monialainen Green Care 10 op -osaamiskokonaisuutta (erillinen ilmoittautuminen osaamiskokonaisuuteen).

Anmälningsinformation

Lisätietoja campusonline@seamk.fi.