Våren
Kursnamn Hampaiden esteettiset hoidot, syventävä verkkototeutus
Kursdatum 13.03.2023 - 27.04.2023
Yrkeshögskolan Metropolia Ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Ulla Marjosola
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 26.02.2023
Kursförverkligande
Anmälning

Hampaiden esteettiset hoidot, syventävä verkkototeutus

13.03.2023 - 27.04.2023

Beskrivning

Tavoitteet

 • Ymmärrät mihin hampaiden esteettiset hoidot perustuvat
 • Ymmärrät shg:n työn kuvan esteettisten hoitojen parissa
 • Kirkastat omaa käsitystäsi hampaiden esteettisistä hoidoista ja pohdit syvemmin mitä se sinulle itsellesi merkitsee
 • Osaat kertoa eri hoitomenetelmistä ja osaat ohjata potilaan ammattilaisen hoitoon
 • Osaat arvioida omaa tietämystä esteettisistä hoidoista ja syvennät sen merkitystä terveysalalla

Sisältö

 • Hampaiden vaalennushoidot
 • Eri menetelmien esittely
 • SHG:n työkuva esteettisten hoitojen parissa
 • Oman oppimisen kehittäminen verkkoympäristössä
 • Näyttöön perustuvan tiedon hakeminen ja yleiset suositukset
 • Esteettisten hoitojen positiiviset sivuvaikutukset

Förkunskapskrav

Opintojakso on ainoastaan suun terveydenhuollon opiskelijoille.

Tämän syventävän verkkototeutuksen voi opiskelija valita kun opsin mukaan on suorittanut nuoren ja aikuisen suun terveys- opintojakson.

Bedömningskriterier

Hyväksytty/täydennettävä

Aktiivinen osallistuminen etätapaamisiin ja verkkokeskusteluihin. Oppimistehtävien teko hyväksytysti ja palautus kurssin alussa annettuun määräaikaan mennessä.

Opiskelijat

 • ymmärtävät vaalennusprosessin merkityksen terveyden edistämisessä
 • tuntevat ajankohtaiset vaalennusmenetelmät ja niiden prosessit
 • tunnistavat uusia vaalennusmenetelmiä ja osaavat valita oikean hoitomuodon potilaalle
 • ovat kehittyneet vaallennushoitojen myynnissä ja markkinoinnissa
 • lisäävät oman oppimisen kehittämistä ja näyttöön perustuvan tiedon hakemista

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso etenee viikon intensiivijaksoissa ajalla 13.3.-27.4.2023. 14.3.2023 klo 9-11 Orientaatio ZOOM ja kurssin päätös/yhteenveto 21.4. klo 9. Kurssin oppimisympäristöinä Moodle ja Zoom.

Kurssilla etäkontaktiopetusta, itsenäistä ja tiimityöskentelyä, keskusteluja että kirjallisia tehtäviä.

Opiskelija saa ohjeet Moodlen työtilaan kirjautumiseen vastuuopettajalta sähköpostitse ennen opintojakson alkua.