Sommaren
Kursnamn Henkilökohtainen budjetointi: Uusi toimintatapa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden ihmislähtöiseen järjestämiseen
Kursdatum 22.05.2023 - 31.07.2023
Yrkeshögskolan Metropolia Ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Heli Määttänen
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 07.05.2023
Kursförverkligande
Anmälning

Henkilökohtainen budjetointi: Uusi toimintatapa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden ihmislähtöiseen järjestämiseen

22.05.2023 - 31.07.2023

Beskrivning

Tavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää asiakkaana olevan ihmisen vahvistuvan ja kehittyvän roolin merkityksen ja vaikutuksen palveluita järjestettäessä
  • tiedostaa sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämistarpeet ihmislähtöisen asiakastyön näkökulmasta
  • osaa asiakaslähtöisen asiakkuusprosessin ja dokumentaation toimintaperiaatteet
  • osaa soveltaa henkilökohtaisen budjetoinnin järjestämistapaa/toimintatapaa

Sisältö

1. Valinnanvapaus ja itsemääräämisoikeus ja valta sosiaali- ja terveyspalveluissa, asiakkaan oikeus päätöksenteon tukeen (esimerkiksi oikeus tukihenkilöön) 2. Asiakkaan aseman ja roolin kehittyminen ja asiakkaan osallisuus, palvelukäsite sote-alalla 3. Asiakkuusprosessi ja dokumentaatio asiakasohjautuvassa palvelussa 4. Ihmislähtöisen henkilökohtaisen budjetoinnin lähtökohdat, arvopohja, toimintaperiaatteet, tavoitteet ja lainsäädäntöperusta a. Henkilökohtaisen budjetoinnin prosessi asiakkaan, työntekijän ja palveluntuottajan näkökulmasta b. Henkilökohtainen budjetointi organisaation prosessissa ja johtamisessa c. Henkilökohtaisen budjetoinnin kotimaisia ja kansainvälisiä kokemuksia ja tutkimustietoa Kussakin sisällön osiossa huomioidaan ko. lainsäädäntö.

Bedömningskriterier

Arviointikriteeri, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa: – osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen – etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä – toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä – osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet – osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin – toimia eettisten periaatteiden mukaisesti – tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön

Arviointikriteeri, hyvä (3)

Opiskelija osaa: – käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti – etsiä tietoa ja arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä – soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä – soveltaa ammatillista osaamistaan eri työtehtävissä – toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti – suunnitella toimintaa turvallisuus huomioiden – toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti – toimia tavoitteellisesti työryhmässä ja projektissa

Arviointikriteeri, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa: – käyttää alan käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti – perustella tietolähteiden käytön – perustella toimintaa tutkitun tiedon tai selvitysten avulla – toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä tehtävissä ja työtilanteissa – toimia asiakaslähtöisesti ja yrityshenkisesti – toimia vastuullisesti ja turvallisuus huomioiden – perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti – organisoida ja ohjata ryhmän ja projektin toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa: – osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen – etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä – toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä – osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet – osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin – toimia eettisten periaatteiden mukaisesti – tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön

Info

Mikä on HB -henkilökohtainen budjetointi? Henkilökohtainen budjetti on rahasumma, jonka ihminen voi käyttää omaehtoisesti tarpeitaan vastaavaan tukeen ja palveluihin sovittujen reunaehtojen mukaan. Tavoitteet ja reunaehdot perustuvat asiakkaan tarpeiden arviointiin ja kirjataan yksilölliseen asiakassuunnitelmaan. Taustalla on sote-lainsäädäntö, jonka perusteella henkilöllä on oikeus saada tukea ja palveluja.

Henkilökohtainen budjetointi -toimintamalli edistää asiakaslähtöistä ja osallistavaa työskentelykulttuuria. Toiminta vahvistaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja valinnanvapautta ja tukee asiakkaan oman elämänpolun, osallisuuden ja sosiaalisen kansalaisuuden rakentumista.

Verkko-opiskelu käynnistyy 23.5.2023 klo 14.00-15.30 yhteisellä verkkotapaamisella. Oppimistehtävät tulee olla palautettuna annettuihin päivämääriin mennessä. Viimeinen oppimistehtävä on palautettava 11.8.2023 mennessä.

Verkkokeskustelut ovat avoinna opintojakson toteutuksen ajan. Opettaja seuraa ja tarvittaessa kommentoi verkko-opintoja ja keskusteluja. Opettaja on tavoitettavissa Mooden työtilassa ti 6.6. klo 11.00-12.00 ja ti 13.6. klo 15.00-16.00.