Non-stop
Kursnamn Henkilökohtaisen talouden hallinta
Kursdatum 31.08.2022 - 30.07.2023
Yrkeshögskolan Humanistinen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Sarianna Matikainen ( 20.12.2022 saakka) (Elisa Vesanen 1.1.2023 alkaen)
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 22.05.2023
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Henkilökohtaisen talouden hallinta

31.08.2022 - 30.07.2023

Beskrivning

Henkilökohtaisen talouden hallinta -opintojaksolla opiskelija pohtii omia kulutustottumuksiaan. Hän selvittää taloudellisen tilanteensa ja tutustuu erilaisiin oman talouden suunnittelun ja seurannan työkaluihin. Opintojakson aikana perehdytään ylivelkaantumisen seurauksiin ja tunnistetaan kanavat, joista saa apua talous- ja velkaongelmien kohdatessa. Lisäksi tutustutaan erilaisiin säästö- ja sijoitusmahdollisuuksiin sekä eläkkeen kertymiseen.

Tavoitteet: Opiskelija

  • osaa suunnitella ja seurata omaa talouttaan
  • ymmärtää raha-asioista puhumisen merkityksen
  • osaa etsiä ratkaisuja talous- ja velkaongelmiin sekä ymmärtää perinnän, maksuhäiriömerkinnän ja ulosoton seuraukset
  • tuntee erilaisia säästö- ja sijoitusmahdollisuuksia sekä eläkkeen kertymisen periaatteet

Bedömningskriterier

Opintojakso suoritetaan kutakin aihealuetta koskevan tentin ja/tai tehtävän tekemisellä. Arviointi perustuu tenttien ja tehtävien keskiarvoon. Opintojakso arvioidaan asteikolla täydennettävä-suoritettu. Suoritukset arvioidaan ja suoritusmerkintöjä viedään opintorekisteriin vähintään kerran kuukaudessa.

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti omaan tahtiin 31.7.2023 mennessä.

Opintojaksolla tarvitset käyttöösi teokset:

  • Havia Pasi, Lappalainen Ville & Rinta-loppi Antti (2014) Erilainen ote omaan talouteen. Helsinki: Talentum.  (saatavana kirjastoista myös e-kirjana)
  • Lassander, Maarit (2020) Rahaviisaus. Mitä jokaisen tulisi tietää rahasta ja mielen hyvinvoinnista. Jyväskylä: Atena. (saatavana kirjastoista myös e-kirjana

Muu opiskelumateriaali on vapaasti saatavissa (blogikirjoitukset, podcastit, videot, tilastot ja tutkimusraportit).

Info

Opiskelijapalautetta:

”Mielestäni parasta oli kuinka hyvin kurssi oli organisoitu. Aiheet olivat selkeät ja hyvin rakennettu niin että jokaisesta alueesta sai erittäin hyvän kuvan! Pidin myös tehtävistä, sillä ne edistivät ja tukivat oppimista kurssin aikana. Ei oikeastaan mitään kehitysideoita, mielestäni kaikki sujui hyvin!”

”Mielestäni paras osio opintojaksossa oli ehdottomasti säästämisen ja sijoittamisen osio. Sijoittamisesta kun ei millään pakollisella opintojaksolla saati aikaisemmissa opinnoissa puhuta. Sijoittamisesta ja säästämisestä tulisi ehdottomasti olla ainakin yksi pakollinen opintojakso. Pidin erityisesti myös tässä osiossa käytetyistä oppimateriaaleista. Melkein kaikki rahasta ja Mimmit Sijoittaa -podcastit olivat minulle uusia, ja olen kuunnellut jo monta jaksoa. Myös pörssikerhon webinaarit olivat opettavaisia, ja kaikki edellä mainitut oppimateriaalit olivat helposti ymmärrettäviä!”

”Paljon uutta tietoa ja oivalluksia. Hyvin käytännönläheinen kurssi, jonka oppeja voi hyödyntää jokapäiväisessä elämässä!”

”Kurssi oli kokonaisuudessaan oikein mielenkiintoinen ja todella hyödyllinen. Kurssi oli rakennettu mukavasti ja tehtävien vaihtelu säilytti mielenkiinnon. Kurssin myötä kiinnostukseni sijoittamista kohtaan heräsi ja sain kurssilta paljon hyödyllistä tietoa siihen. Mielestäni kyseinen kurssi käsitteli erittäin tärkeitä asioita ja se olisi todella hyödyllinen jo yläkouluikäisille.”

”Oppimisympäristössä eteneminen on selkeää, materiaali oli monipuolista ja sitä oli sopivasti. Tehtävänannoista ei jäänyt mitään epäselvää.”

Anmälningsinformation

Non-stop-opintojaksoilla ilmoittautumiset käsitellään mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa ilmoittautumisesta. Kun ilmoittautuminen on käsitelty, saat sähköpostitse kirjautumisohjeet Humakin järjestelmiin. Löydät opintojakson suoritusohjeet verkko-oppimisympäristöstä.

Humakin ohjeita CampusOnline -opiskelijoille löydät Opiskelijan oppaasta.