Sommaren
Kursnamn Henkilöstöjohtaminen
Kursdatum 06.05.2024 - 31.07.2024
Yrkeshögskolan Hämeen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Business HUB
Lärare Pasi Laine
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 11.03.2024 - 19.04.2024
Kursförverkligande
Anmälning
Anmälningsinformation

Henkilöstöjohtaminen

06.05.2024 - 31.07.2024

Beskrivning

Opiskelija tuntee henkilöstöjohtamisen luonteen, kehittymisen ja sen keskeisimmät vaiheet ja prosessit. Opiskelija ymmärtää strategisen henkilöstöjohtamisen ja muutosjohtamisen lähtökohdat sekä osaamisen-, tiedon- ja suorituksenjohtamisen perusteet.

Bedömningskriterier

Opintojakso arvioidaan numeerisella asteikolla 0-5. Arviointi toteutetaan osaamisperustaisesti tehtävien perusteella pohjautuen osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin.

Arbetsformer och schemaläggning

Toteutus on virtuaalinen verkkototeutus ja se perustuu pääosin käänteisen oppimisen malliin, jossa opiskelijat itse keräävät, muokkaavat, analysoivat ja esittävät henkilöstöjohtamiseen, työlainsaaäsäädäntöön ja johtamiseen liittyvää tietoa. Opiskelussa hyödynnetään seuraavia verkkoalustoja:
 • Moodle-oppimisalustaa (tavoitteet, ohjeet, materiaalit, aikataulu)
 • Teams-oppimisalustaa (opiskelijatiimien työskentely ja viestintä)
 • Tiimin valitsemaa nettisivupohjaa (tiedon rakentaminen ja lopputuotos)
 • Zoom-ohjausistunnot opettajien online-ohjauksessa

Info

Opiskelu edellyttää itsenäistä ja pitkäjänteistä työotetta. Itsenäiseen työskentelyyn ja ryhmän työskentelyyn verkossa tulee varata aikaa viikkotasolla. Opiskelija pystyy hallitsemaan omaa työmääräänsä oppimistavoitteen ja -tason mukaisesti.

Oppimateriaali: alan kirjallisuus ja verkossa oleva materiaali, mahdolliset asiantuntijoiden alustukset ja opettajien aineisto. Nämä esitellään tarkemmin opintojakson Moodle/Learn -työtilassa. Kaikki opintojaksolla tarvittava aineisto, linkit ja materiaalit ovat saatavilla verkon kautta ja keskeisimmät materiaalit löytyvät Moodlesta. Opintojakso edellyttää lisäksi opiskelijan itsenäistä tiedonhakua.

Mer information

 • Ilmoittaudu opintojaksolle ensisijaisesti omassa Pepissä/Pakissa/opiskelijan työpöydällä. Jos kotikorkeakoulusi ei ole vielä mukana ristiinopiskelujärjestelmä Ripassa, voit ilmoittautua sivun ylälaidassa olevan painikkeesta avautuvalla  ilmoittautumislomakkeella.
 • Löydät lisätietoa ilmoittautumisesta HAMKin nettisivulta. Voit kysyä tarvittaessa ilmoittautumisesta ja hyväksymisestä opintojaksolle koulutuskoordinaattorilta, opiskelijapalvelut@hamk.fi
 • Huomaathan, että opettaja vastaa vain opintojakson sisältöä koskeviin kysymyksiin

Anmälningsinformation

 • Tutustu toteutussuunnitelmaan ennen ilmoittautumista
 • Centrian, Humakin, TAMKin, Turku AMK:n, VAMKin ja XAMKin opiskelija, ilmoittaudu Pepissä/Pakissa
  • Näet ilmoittautumisen tilanteen hopsillasi
  • Löydät lisätietoa ilmoittautumisesta nettisivulta
 • Muun AMK:n opiskelija (jos ristiinopiskelun ilmoittautuminen Pepissä/Pakissa ei ole mahdollista):
  • Valitse kotikorkeakoulusi listasta. Jos sitä ei ole, et voi ilmoittautua lomakkeella
  • Kirjoita ilmoittautumislomakkeelle henkilötunnuksesi oikeassa muodossa! Puutteellisesti ilmoitettu hetu voi estää pääsyn opintojaksolle
  • Täytä ilmoittautumislomakkeelle kotikorkeakoulusi sähköpostiosoite – muu käyttämäsi sähköpostiosoite ei oikeuta opiskelupaikkaan! Varmista, että osoitteesi on kirjoitettu oikein
  • Laita itsellesi muistiin mille opintojaksoille olet ilmoittautunut
  • Ilmoittautuminen on sitova. Jos joudut perumaan, vapauta paikka toiselle opiskelijalle. Lähetä sähköpostia opiskelijapalvelut@hamk.fi

 

 • Ilmoittautumiset käsitellään yhdellä kertaa ilmoittautumisajan päätyttyä
 • Kun sinut on hyväksytty opintojaksolle ja olet saanut oikeuden HAMKin tietojärjestelmiin, saat tiedon sähköpostilla. Viesti voi mennä roskapostiin, joten tarkista myös roskapostisi
 • Ota HAMK -tunnus käyttöön! Edellytämme HAMK-tunnusten rekisteröintiä ja käyttöä opintojaksolla