Hösten | Fullbokad
Kursnamn Henkilöstöjohtaminen ja lähiesimiestyö
Kursdatum 12.09.2022 - 11.12.2022
Yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Business HUB
Lärare Xamk lehtori
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå Högre YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 28.08.2022
Kursförverkligande

Henkilöstöjohtaminen ja lähiesimiestyö

12.09.2022 - 11.12.2022

Beskrivning

OPINTOJAKSO ON PERUTTU Tavoitteet: Osaat johtaa henkilöstövoimavaroja osana organisaation strategista johtamista. Osaat analysoida henkilöstön osaamista ja osaamisen kehittämistarpeita sekä kehittää osaamista henkilöstöstrategian mukaisesti. Tunnistat tämän päivän esimiestyön haasteita ja tutkit keinoja vastata niihin. Sisältö: Miten toteutetaan strategista henkilöstövoimavarojen johtamista? Miten osaamista kehitetään ja johdetaan työyhteisöissä ja organisaatioissa? Miten esimiestyön haasteisiin voidaan vastata?

Förkunskapskrav

Bedömningskriterier

Arviointi perustuu YAMK – arviointikriteerien tasoon 3 ja arvioinnissa painotetaan opintojakson sisällön hallintaa ja sen osoittamista tehtävissä ja verkkotyöskentelyssä. Opintojakson arvosana muodostuu verkkotyöpajatehtävien ja oppimispohdiskelman perusteella. Verkkokeskustelut ja vertaisarviointi arvioidaan hyväksytty – täydennettävä

Arviointiasteikko

1-5

Info

Opintojakson taso: ylempi AMK