Sommaren | Fullbokad
Kursnamn Henkilöstöjohtaminen
Kursdatum 08.05.2023 - 31.08.2023
Yrkeshögskolan Hämeen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Business HUB
Lärare Pasi Laine
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 21.04.2023
Kursförverkligande
Anmälningsinformation

Henkilöstöjohtaminen

08.05.2023 - 31.08.2023

Beskrivning

Opiskelija tuntee henkilöstöjohtamisen luonteen, kehittymisen ja sen keskeisimmät vaiheet ja prosessit. Opiskelija ymmärtää strategisen henkilöstöjohtamisen ja muutosjohtamisen lähtökohdat sekä osaamisen-, tiedon- ja suorituksenjohtamisen perusteet.

Bedömningskriterier

Opintojakso arvioidaan numeerisella asteikolla 0-HYL. Arviointi toteutetaan osaamisperustaisesti tehtävien perusteella pohjautuen osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin.

Arbetsformer och schemaläggning

Toteutus on virtuaalinen verkkototeutus ja se perustuu pääosin käänteisen oppimisen malliin, jossa opiskelijat itse keräävät, muokkaavat, analysoivat ja esittävät henkilöstöjohtamiseen, työlainsaaäsäädäntöön ja johtamiseen liittyvää tietoa. Opiskelussa hyödynnetään seuraavia verkkoalustoja:
 • Moodle-oppimisalustaa (tavoitteet, ohjeet, materiaalit, aikataulu)
 • Teams-oppimisalustaa (opiskelijatiimien työskentely ja viestintä)
 • Tiimin valitsemaa nettisivupohjaa (tiedon rakentaminen ja lopputuotos)
 • Zoom-ohjausistunnot opettajien online-ohjauksessa

Info

Opiskelu edellyttää itsenäistä ja pitkäjänteistä työotetta. Itsenäiseen työskentelyyn ja ryhmän työskentelyyn verkossa tulee varata aikaa viikkotasolla. Opiskelija pystyy hallitsemaan omaa työmääräänsä oppimistavoitteen ja -tason mukaisesti.

Mer information

 • Kysy lisätietoja ilmoittautumisesta, hyväksymisestä opintojaksolle, käyttäjätunnuksista ja arvosanoista opiskelijapalvelut@hamk.fi
 • Opettaja vastaa vain opintojakson sisältöä koskeviin kysymyksiin.

Anmälningsinformation

 • Tutustu toteutussuunnitelmaan ennen ilmoittautumista.
 • Kirjoita lomakkeelle henkilötunnuksesi oikeassa muodossa! Puutteellisesti ilmoitettu hetu voi estää pääsysi opintojaksolle. Et myöskään voi siirtää suoritusmerkintää kotikorkeakouluun ilman hetua.
 • Laita itsellesi muistiin mille opintojaksoille olet ilmoittautunut.
 • Ilmoittautuminen on sitova. Jos joudut perumaan ilmoittautumisen, lähetä sähköpostia opiskelijapalvelut@hamk.fi, niin vapautat paikan toiselle opiskelijalle.
 • Huomaa, että saat hyväksymistiedon sähköpostitse tavallisesti vasta opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.
 • Kun sinut on hyväksytty opintojaksolle ja sinulle on luotu tunnus HAMKin tietojärjestelmiin, saat tiedon sähköpostilla. Sähköposti menee joskus roskapostiin, joten tarkista myös roskapostisi.
 • Edellytämme HAMK-tunnusten rekisteröintiä ja käyttöä opintojaksolla, koska vain tällöin voimme taata kaikkien e-aineistojen saatavuuden opinnon aikana.  Myös opintojaksopalautteen antamiseen toteutuksen päätyttyä tarvitaan HAMKin käyttäjätunnus.