Non-stop
Kursnamn Hoitava viestintä – menetelmä vaikuttavaan asiakaskohtaamiseen
Kursdatum 01.12.2023 - 30.06.2024
Yrkeshögskolan Laurea-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Pirjo Tiirikainen
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 27.11.2023 - 19.05.2024
Kursförverkligande
Anmälning

Hoitava viestintä – menetelmä vaikuttavaan asiakaskohtaamiseen

01.12.2023 - 30.06.2024

Beskrivning

Opiskelija osaa:

 • Pohtia ja reflektoida omia kokemuksiaan asiakaskohtaamistilanteissa ja tunnistaa omia kehittämistarpeita ja mahdollisuuksia omassa työssään.
 • Nimetä onnistuneen asiakaskohtaamisen keskeisiä tekijöitä sekä perustella / selittää motivoinnin merkityksen osana vaikuttavaa asiakaskohtaamista.
 • Selittää hoitavan viestinnän menetelmän periaatteen ja nimetä sen eri vaiheet.
 • Soveltaa hoitavan viestinnän menetelmää sekä reflektoida ja arvioida omaa toimintaansa ja menetelmän käyttöä asiakaskohtaamistilanteissa ja jakaa osaamistaan muille.
 • Pohtia/reflektoida kohtaamiaan haastavia asiakaskohtaamistilanteita ja tunnistaa ja löytää erilaisia ratkaisuja haastaviin tilanteisiin.
 • Ottaa käyttöön hoitavan viestinnän menetelmän omassa työssään ja soveltaa sitä asiakaskohtaamisissa asiakkaiden tukemiseen ohjaustilanteissa

Bedömningskriterier

 • Hyväksytty/hylätty
 • Osaamisen arviointi perustuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitettavaan arviointikriteeristöön (Laurean tutkintosääntö).
 • Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason I mukaisia kriteereitä.
 • Opintojakson Orientaatio-moduuliin (1 op) ja Hoitava viestintä menetelmänä -moduuliin (2 op) sisältyy sekä numeerisesti arvioitava testi että ei-arvioitavia tehtäviä, kuten keskusteluihin osallistumista, materiaaleihin tutustumista, pohdintatehtäviä ja oppimispäiväkirjan kirjoittamista. Sovella hoitava viestintä -menetelmää työssäsi -moduulissa (2 op) harjoittelet Hoitava viestintä -menetelmän soveltamista käytännössä omassa työssäsi ja reflektoit sen käyttöä suhteessa omiin kokemuksiisi.

Arbetsformer och schemaläggning

 • Opinnot toteutuvat verkossa Canvas-oppimisalustalla. Saat kirjautumisohjeet sähköpostiisi, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.
 • Opiskelu tapahtuu itsenäisesti monipuolisten tehtävien ja aineistojen avulla. Opintoihin ei kuulu luentoja, eivätkä opettajat käy aktiivisesti kommentoimassa palautettuja tehtäviä.
 • Opintojakson Orientaatio-moduuliin (1 op) ja Hoitava viestintä menetelmänä -moduuliin (2 op) sisältyy sekä numeerisesti arvioitava testi että ei-arvioitavia tehtäviä, kuten keskusteluihin osallistumista, materiaaleihin tutustumista, pohdintatehtäviä ja oppimispäiväkirjan kirjoittamista. Sovella hoitava viestintä -menetelmää työssäsi -moduulissa (2 op) harjoittelet Hoitava viestintä -menetelmän soveltamista käytännössä omassa työssäsi ja reflektoit sen käyttöä suhteessa omiin kokemuksiisi.

Info

Sisältö ja sen jaksotus

 • Orientaatio
 • Hoitava viestintä -menetelmä
 • Hoitava viestintä -menetelmän soveltaminen käytäntöön