Våren
Kursnamn Hoitoalan englanti
Kursdatum 08.01.2024 - 20.05.2024
Yrkeshögskolan Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Språk och kommunikation HUB, Hälsa och välmående HUB
Lärare Paula Vuorinen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 20.11.2023 - 17.12.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Hoitoalan englanti

08.01.2024 - 20.05.2024

Beskrivning

Tavoite:

Kurssin tavoitteena on antaa hyvät perusvalmiudet toimia hoitoalan tilanteissa englannin kielellä. Opit alan keskeistä peruskäsitteistöä ja osaat käyttää sitä asiakkaan ja kollegojen kanssa viestiessä. Osaat antaa selkeitä ohjeita ja kertoa asiakkaan terveydentilasta ja hoitopolusta englanniksi. Osaat etsiä omaan alaasi liittyvää tietoa englanniksi ja tiedät, miten voit kehittää kielitaitoasi itsenäisesti opiskelussasi ja työelämässä.

Sisällöt:

– hoitoalan ja anatomian keskeinen sanasto – asiakkaan kohtaamiseen liittyviä tilanteita – tiedonhaku – ohjeiden antaminen – hoitosuunnitelmasta kertominen

Förkunskapskrav

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B2 englannissa (https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-fi.pdf).

Bedömningskriterier

Hyväksytty/ hylätty:

Opiskelija ymmärtää selkeää englanninkielistä puhetta ja tekstiä, joka koskee asiakkaan tilannetta. Hän hallitsee kielen perusrakenteet ja viestii niillä ymmärrettävästi. Ääntämisen taso riittää viestin välittymiseen. Opiskelijan sanavarasto riittää selviytymiseen alan yleisimmissä perustilanteissa. Opiskelija pystyy toimimaan asiakkaan kanssa yleisissä arkipäiväisissä tilanteissa englanniksi ja raportoimaan tilanteesta moniammatillisessa tiimissä ymmärrettävästi ja selkeästi kirjallisesti ja suullisesti. Opiskelija toimii vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

Arbetsformer och schemaläggning

Kurssi toteutetaan Moodle verkko-oppimistyötilassa. Kurssiin sisältyy aikataulutettuja, itsenäisiä oppimistehtäviä, sekä suullisia että kirjallisia harjoituksia.

 

Info

Kurssi toteutetaan Moodle verkko-oppimistyötilassa 22.1.2024 alkaen. Kurssiin sisältyy aikataulutettuja, itsenäisiä oppimistehtäviä, sekä suullisia että kirjallisia harjoituksia.

Kurssi on valinnainen kielikurssi eikä korvaa Jamkin tutkintoihin pakollisena kuuluvaa Työelämän englanti -opintojaksoa.