Non-stop
Kursnamn Hoitotyö akuuteissa ja kriittisissä tilanteissa
Kursdatum 15.04.2022 - 31.07.2023
Yrkeshögskolan Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Tiina Koskela ja Marjut Asunmaa
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.04.2022 - 30.06.2023
Kursförverkligande
Anmälning
Anmälningsinformation

Hoitotyö akuuteissa ja kriittisissä tilanteissa

15.04.2022 - 31.07.2023

Beskrivning

Akuutisti ja kriittisesti sairaiden potilaiden hoito- ja palvelujärjestelmä, pääkäsitteet ja erilaiset sisätauti-, kirurgisen, sydän-, hengitysvaje ja neurologisen potilaan tavallisimmat hoitotilanteet. Potilaan tilan arviointi, hoitotyön suunnittelu ja toteuttaminen. Potilaan kiireellisyyden arviointi päivystyspoliklinikalla. Potilaan tilan arviointi käyttäen cABCDEF-protokollaa. Potilaan peruselintoimintojen turvaaminen. Akuuttipotilaan lääkehoito ja suonensisäinen nestehoito. Tyypillisimmät laboratorio- ja radiologiset tutkimukset. Noninvasiivinen ventilaatio Yleisimmät sydämen rytmihäiriöt Advanced Life Support (ALS) – opiskelija perehtyy hoitoelvytys protokollaan Glasgow Coma Scale neurologisen potilaan tilan arvioinnissa Raportointi ISBAR-protokollan mukaisesti

Förkunskapskrav

Ei edeltävyysehtoja, mutta suositellaan opiskelijoille, joilla on jo vähintään 100op

Bedömningskriterier

Hyväksytty/ hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakson voi suorittaa aikavälillä 15.4.2022 – 31.7.2023. Itsenäisesti suoritettava opintojakso, joka ei sisällä webinaareja tai ryhmätehtäviä. Tentti Moodlessa opintojakson lopussa. Nonstop -toteutuksella opintojakson arvioidaan kerran kuukaudessa. Eli kuukauden viimeiseen päivään mennessä tehty tentti arvioidaan seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä. Poikkeuksena kesällä (1.6-31.7.2023 aikana) suoritetut tentit, jotka arvioidaan 30.8.2023 mennessä.

Opintojaksolle on non-stop -ilmoittautuminen 30.6.2023 saakka. Ilmoittautumisen jälkeen saat sähköpostiin ohjeet opintojakson Moodleen liittymisestä.

Info

Ei vaatimuksia

Mer information

Opintojaksoa suositellaan opiskelijoille, joilla on vähintään 100 opintopistettä.

Anmälningsinformation

Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.