Sommaren
Kursnamn Hoitotyön johtaminen ja kehittäminen sekä yrittäjyys
Kursdatum 15.05.2023 - 10.09.2023
Yrkeshögskolan Vaasan ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 4 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Sanna Saikkonen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 02.05.2023
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Hoitotyön johtaminen ja kehittäminen sekä yrittäjyys

15.05.2023 - 10.09.2023

Beskrivning

Osaamistavoitteet:

  • Opiskelija osaa priorisoida työtehtäviään joustavasti tilanteen mukaan.
  • Opiskelija osaa motivoida työyhteisönsä jäseniä ja antaa sekä ottaa vastaan palautetta.
  • Opiskelija osaa työskennellä kustannustietoisesti, ympäristön huomioiden ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
  • Opiskelija kykenee kehittämään ja muuttamaan työskentelyään sosiaali- ja terveydenhuollon muutosten mukaisesti.
  • Arvioi hoitotyön laatua kehittääkseen asiakkaan/potilaan hoitoa. Osallistuu hoitotyön laadun varmistamiseen työyhteisön jäsenenä.
  • Ymmärtää oman toimintansa vaikutuksen organisaation laatuun.
  • Ymmärtää potilasturvallisuusraporttien käytön osana organisaation laadunvalvontaa.
  • Omaa perusedellytykset toimia alan itsenäisenä yrittäjänä.
  • Edistää omalla toimialueellaan näyttöön perustuvia hoitotyön käytänteitä. Kykenee tekemään kliinisiä päätöksiä, jotka perustuvat näyttöön.
  • Opiskelija osaa ohjata opiskelija- ja työtovereita.

 

Sisältö:

Toiminnan priorisointi ja organisointi. Palautteen antaminen ja vastaanottaminen. Tiimin toiminnan johtaminen työvuorossa. Kestävä kehitys. Sosiaali- ja terveydenhuollossa käytettävien materiaalien käyttö, kierrättäminen ja hävittäminen. Kustannustietoisuus ja taloudellinen toiminta. Kyky muutoksiin, itsensä johtaminen. Elinikäinen oppiminen. Myönteinen asenne muutoksiin ja kehittämiseen. Työyhteisötaidot. Laadun hallintaa ohjaavat lait ja asetukset ja informaatio-ohjaus. Hoitotyön/terveydenhoitajatyön laadun arviointi. Laadun ja vaikuttavuuden mittarit ja seuranta. Organisaation hoitofilosofia. Palvelun laatu ja asiakastyytyväisyys. Hoitotyön kehittämis- ja tutkimuskohteiden tunnistaminen. Vastuu omasta työstä. Vaaratapahtumat, niiden raportointimenettely ja tulosten hyödyntäminen. Potilasturvallisuusraportit osana laatua. Yrittäjänä toimiminen terveydenhoitajan työnä. Toimintakäytänteiden tunnistaminen ja kriittinen arviointi. Yhtenäiset käytännöt. Tieteellisten julkaisujen kriittinen arviointi. Kriittinen ajattelu. Näytön tiivistelmät, järjestelmälliset katsaukset, hoitosuositukset. Näytön asteen arvioiden merkitys kliinisessä päätöksenteossa. Näyttöön perustuvan toiminnan implementointi kliiniseen käytäntöön. Perehdytys. Mentorointi. Opiskelijaohjaus.

Förkunskapskrav

Ei edeltävyysehtoja.

Bedömningskriterier

0 – 5.

Arbetsformer och schemaläggning

Ajasta ja paikasta riippumatonta itsenäistä opiskelua verkko-oppimisympäristö Moodlessa. Opintojakson oppimistehtävät voi suorittaa vapaasti omaan tahtiin. Materiaalina toimii opettajan osoittama materiaali.

Mer information

Huom! Opettajan kesäloman aikana arviointeja ei anneta.

Anmälningsinformation

Ilmoitamme ohjeet kurssille pääsemiseksi ilmoittautumisajan päätyttyä.