Sommaren
Kursnamn Hyvän asiakaspalvelun puitteet
Kursdatum 15.05.2023 - 31.07.2023
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 2 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Minna Lappalainen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 04.06.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Hyvän asiakaspalvelun puitteet

15.05.2023 - 31.07.2023

Beskrivning

Osaamistavoitteet

  • Ymmärrät työntekijäkokemuksen yhteyden hyvän asiakaskokemuksen syntyyn
  • Tunnistat keinoja työyhteisön psykologisen turvallisuuden lisäämiseen
  • Tunnistat työn merkityksellisyyteen vaikuttavia tekijöitä
  • Jäsennät esihenkilön roolia asiakas- ja työntekijäkokemuksen rakentajana

Sisältö

  • Keskeisenä sisältönä on
  • Psykologinen turvallisuus työssä
  • Merkityksen johtaminen
  • Esihenkilö asiakas- ja työntekijäkokemuksen rakentajana

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit

Kirjallisten oppimistehtävien arviointi. Kesällä palautuneet tehtävät elokuun loppuun mennessä.

Arbetsformer och schemaläggning

Itsenäinen opiskelu: tallenteet, kirjallisuus, kirjalliset oppimistehtävät. Moodle-oppimisympärsitöön linkitetyt materiaalit.

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.