Våren
Kursnamn Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-alalla
Kursdatum 18.01.2023 - 15.05.2023
Yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla, Hälsa och välmående HUB
Lärare Koljonen Ulla-Maija
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 11.12.2022
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-alalla

18.01.2023 - 15.05.2023

Beskrivning

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • analysoida erilaisten hyvinvoinnin ja terveyskäsitysten yhteyttä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sosiaali- ja terveysalalla.
  • soveltaa hyvinvointia ja terveyden edistämistä koskevaa lainsäädäntöä, eettisiä periaatteita ja kansallisia strategioita ja linjauksia.
  • analysoida olemassa olevia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen keinoja, menetelmiä ja toimintamalleja.

Sisältö

  • Hyvinvoinnin ja terveyden käsitteet sekä eettiset periaatteet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
  • Hyvinvointia ja terveyden edistämistä koskeva lainsäädäntö ja ohjeistus
  • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen keinot, menetelmät ja toimintamallit
  • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mahdollisuudet ja haasteet erilaisissa toimintaympäristöissä ja väestöryhmissä

Förkunskapskrav

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: 0 – 5

 

Arbetsformer och schemaläggning

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Opintojakso edellyttää teoriakirjallisuuden ja lähdeaineiston käyttöä teema- alueiden mukaisesti. Opintojakson kirjallisuuslähteitä ja materiaalilinkkejä on Moodlessa.